Ett utdrag från belastningsregistret är den vanligaste kontrollen som sker på svenska arbetsplatser. Det som står där kommer från polis eller åklagare och uppgifterna och handlar nästan uteslutande allvarliga brott du är dömd för.

Södertälje kommun har gått mycket längre med sina bakgrundskontroller. De låter ett företag kontrollera alla sina anställda mot flera myndigheter som polis, åklagare och tull. Men exakt hur kontrollerna ser ut vill inte Södertälje kommun svara på. Det här är vad vi vet. 

Bild på Samia Ahmad och Jessica Borgen.

Anställda visste inte om att de kontrollerades

Nyheter

Belastningsutdrag:

Vem undersöks?

SVAR: Det vanligaste är när du ska börja ett på ett nytt arbete och arbetsgivaren vill ha ett utdrag ur registret.

Vem gör kontrollen?

SVAR: Du begär själv ut uppgifterna direkt från polismyndighetens belastningsregister som tar fram ett utdrag på de uppgifter som finns om dig i deras register. (i vissa fall som om du arbetar inom psykiatrin eller LVU-hem har arbetsgivaren rätt att begära ett utdrag) 

Får jag godkänna kontrollen?

SVAR: Ja, du måste samtycka till den innan den kan genomföras.

När kontrolleras jag?

SVAR: Oftast när du anställs eller påbörjar ett uppdrag på en arbetsplats eller inom en förening – men du kan själv begära ut ett utdrag när du vill utan orsak. 

Får jag veta vad det står?

SVAR: Uppgifterna skickas i ett brev hem till dig själv eller digitalt i ett mejl. Du kan själv se vad det står om dig och kontrollera att det stämmer. 

Vilka uppgifter finns med?

SVAR: Det beror på vilket utdrag du väljer. Utdragen ser olika ut för olika yrken och olika brottstyper är med på dem. 

I alla syns brott om du är dömd för en brottstyp som finns med på det utdrag du begär ut, men för exempelvis den som ska arbeta på ett boende för barn visas också utdrag ur polisens misstankeregister, där finns det också uppgifter om friande domar, nedlagda åtal eller om du varit skäligen misstänkt för ett brott. 

Vad får arbetsgivaren veta?

SVAR: Bara det som står i utdraget och du själv ser.

Vad kan följden bli?

SVAR: Arbetsgivaren kan välja att inte genomföra en anställning.

Hur långt tillbaka syns uppgifter?

SVAR: Det beror på straffet i domen. Exempelvis syns domar med fängelsestraff på utdraget i tio år efter avtjänat straff och en dom för fortkörning i fem år efter domen.

Vad säger lagen?

SVAR: Det är lag på att du måste lämna intyg om du ska arbeta exempelvis med barn eller ungdomar, inom psykiatri eller med försäkringar och larm.

Det är inte lag på att lämna ett utdrag om du ska arbeta inom äldreomsorgen, men det är inte olagligt för en arbetsgivare att be dig om ett utdrag och det har blivit vanligt att de gör det. 

Bakgrundskontroller i Södertälje kommun:

Vem undersöks?

SVAR: Du som är anställd i Södertälje kommun eller på något av kommunens bolag kontrolleras löpande oavsett vad du arbetar med. Om du får ett arbete i Södertälje kommun kontrolleras du innan anställning.

Vem gör kontrollen?

SVAR: Kommunen lämnar alla anställdas personnummer till ett företag som samlar in uppgifter från olika offentliga register till en databas och sedan kontrollerar personnumren mot dem.

Får jag godkänna kontrollen?

SVAR: Nej, den görs utan ditt samtycke.

När kontrolleras jag?

SVAR: Om du är anställd i kommunen görs bakgrundskontroller löpande, men det som kommer fram rapporteras i regel till kommunen varje kvartal. 

Det kan rapporteras oftare om det kommer fram information om en anställd som kommunen behöver få kännedom om direkt, som om någon dömts för ett allvarligt brott. Om du ska börja arbeta i kommunen görs en bakgrundskontroll innan anställningskontraktet skrivits på.

Vilka uppgifter finns med?

SVAR: Kommunen vill ha uppgifter för om du varit inblandad i sexualbrott, narkotikabrott, ekonomisk brottslighet och våldsbrott. Företaget som gör kontrollen hämtar offentliga uppgifter till en databas som alla anställda kontrolleras mot.

De hämtar bland annat handlingar från myndigheter som åklagare, domstolar, justitiedepartementet, Brottsoffermyndigheten, Tullverket, Skatteverkets folkbokföringsenhet och Ekobrottsmyndigheten.

Det rörs sig om exempelvis fällande och friande domar, strafförelägganden, häktningsframställningar, stämningsansökningar, kontaktförbud under pågående brottsutredning och också om den kontrollerade finns i olika register hos exempelvis åklagare.

Får jag veta vad det står?

SVAR: Oklart. På direkt fråga från Kommunalarbetaren svarar pressavdelningen på Södertälje kommun att alla anställda har rätt att begära ut uppgifter om sig själva. Däremot har de inte svarat på hur du som är anställd gör för att ta del av informationen eller om de talat om det för sina anställda.

Vilka uppgifter får arbetsgivaren veta?

SVAR: Oklart. Grunden är att om företaget som gör kontrollerna hittar information om dig som berör sexualbrott, narkotikabrott, ekonomisk brottslighet eller våldsbrott rapporteras det till Södertälje kommun.

I belastningsutdraget syns i princip bara uppgifter som kommer från polis och åklagare, men i bakgrundskontrollerna redovisas också uppgifter från flera andra myndigheter som tull och folkbokföring.

Det de sagt om handlingarna de ser är att det inte behöver vara en fällande dom utan att det räcker med att du friats i en rättegång eller att du har misstänkts för ett brott. 

Hur långt tillbaka syns uppgifter?

SVAR: Oklart. Kommunen har inte svarat på den frågan. 

Vad kan följden bli?

SVAR: Representanter för Södertälje kommun har sagt i olika intervjuer att man under det första året hittat information om ett 60-tal personer. Ingen av dem har formellt sagts upp, men några personer ska ha valt att säga upp sig själva.

I andra fall har det blivit förhandlingar med fackförbund kring om uppgifterna har betydelse för arbetet eller inte. Hur förhandlingarna slutat råder det sekretess kring.

Vad säger lagen?

SVAR: Justitieombudsmannen (JO) kritiserade systemet 19 oktober sedan dess har systemet pausats och det pågår en intern utredning i Södertälje kommun. Stadsdirektör Magnus Gyllestad har i intervju med Kommunalarbetaren sagt att de kommer att återuppta kontrollerna men att det i så fall blir med en del justeringar. 

Fotnot: JO kritiserade systemet 19 oktober sedan dess har systemet pausats och det pågår en intern utredning i Södertälje kommun. Stadsdirektör Magnus Gyllestad har i intervju med Kommunalarbetaren sagt att de kommer att kommer att återuppta kontrollerna men att det i så fall blir med en del justeringar. 

Källor: Polismyndigheten, Kommunal, Södertälje kommun, Uppgifterna om hur bakgrundskontrollerna i Södertälje kommun kommer delvis från kommunens svar till JO, intervju med Kommunalarbetaren