2020 beslutade Södertälje kommunfullmäktige att alla kommunens anställda ska kontrolleras löpande mot offentliga register för att se om de varit inblandade i sexualbrott, ekonomiska brott, våldsbrott eller narkotikabrott.

2022 gjordes den första kontrollen och sedan dess har kontrollsystemet varit i gång fram till oktober i år. Sedan dess är kontrollerna pausade eftersom Justitieombudsmannen kritiserat systemet. 

En bunt mappar med bokstäver på.

Det skiljer Södertäljes bakgrundskontroller mot belastningsutdrag

KA reder ut

Enligt Jessica Borgen, vice ordförande för Kommunals sektion i Södertälje, är det många anställda som ännu inte förstått att de själva kontrollerats trots att systemet varit i gång så länge.

– Jag märker det när jag pratar med medlemmar. En del har först nu börjat förstå att det här gäller dem.

Intranätet enda informationen

En av dem som inte förstått att hon kontrollerats förrän nu är Samia Ahmad. 

Av JO:s beslut framgår att Södertälje kommun informerat de anställda genom information på intranätet tre gånger innan systemet infördes: den 24 september 2020, 30 maj 2022 och 24 oktober 2022. Men inte någon av gångerna såg Samia Ahmad artiklarna.

– När vi kommer in till lokalen och använder datorn så är det mycket som ska göras. Vi har kanske en kvart på oss för att ta fram nycklar till brukare, ordna med bilar och stämma av om det är något vi behöver veta om brukarna. Och missar man informationen på intranätet den dag den kommer så syns den inte. Det går att leta reda på den, men då måste jag veta vad jag ska leta efter, säger hon.

Hon säger att hon inte är ensam om att ha missat kommunens kontroller.

– Jag har frågat flera i min hemtjänstgrupp. De flesta visste inte om det.

Samia Ahmad är också facklig förtroendevald och arbetar en dag i veckan för Kommunals sektion. 

– De flesta jag möter då vet inte heller om att de kontrollerats.

Men ni har inte fått några mejl eller information direkt från HR-avdelningen eller av era chefer om att systemet var i gång?

– Nej, det har vi inte. När det handlar om de nya reglerna kring dygnsvilan så har vi pratat det om hur det påverkar oss flera gånger och det sitter information uppe i lokalen. Men det här har vi aldrig pratat om på något möte fast vi alla blir kontrollerade.

Anställda vet inte vad som kontrolleras

Samia Ahmad och hennes kollegor är inte de enda som är kritiska till bristen på information. Justitieombudsmannen Per Lennerbrand lägger i sitt beslut om bakgrundskontrollerna i Södertälje kommun stor vikt vid att de anställda inte samtyckt till kontrollerna.

De har inte heller fått veta vilken information som kommunen kan ta del av om dem och det är därför svårt att veta om informationen är uppdaterad och stämmer. 

– Det bidrar till att jag ser allvarligt på det här, sa Per Lennerbrand till Kommunalarbetaren tidigare om varför han riktar allvarlig kritik mot bakgrundskontrollerna.

Det är en uppfattning som Kommunal delar och det pågår förhandlingar där förbundet kräver skadestånd från kommunen till sina medlemmar i Södertälje.

Stadsdirektören Magnus Gyllestad vill inte svara på hur de anställda informerats eftersom det pågår en intern utredning. Däremot svarar pressavdelningen på frågan om kommunanställda kan få veta vilka uppgifter som undersökts i kontrollerna. 

I ett mejl skriver pressansvariga Åsa Zazi att de dels kan begära ut handlingar med stöd av offentlighetsprincipen, dels att de har rätt att begära ett registerutdrag med stöd av dataskyddsförordningen.

Hur det ska gå till eller vem de anställda ska vända sig till vill hon däremot inte svara på innan den interna utredningen är klar. Inte heller vill hon svara på hur de informerats om detta.

Inte mot kontroller

Samia Ahmad är inte emot att det görs kontroller för att hindra kriminella att arbeta inom exempelvis äldreomsorgen. Det hon är skeptisk till är att hon och andra anställda i kommunen inte fått mer information om att de kontrollerats eller vad de kontrolleras för. 

– Det vore bra om de nya som anställs får visa utdrag från belastningsregistret. Det görs inte inom äldreomsorgen i Södertälje i dag, säger hon.