Det finns sju olika registerutdrag från belastningsregistret som kan begäras ut från polisen. Fem av dem är anpassade för olika yrken, ett är till för att du själv ska kunna se all information som finns om dig själv och ett är till för att visa i andra länder. I några finns syns det till och med utdrag från misstankeregistret – alltså om du varit åtalad och friad eller misstänkt för brott på andra sätt. Här kan du se vad de olika varianterna innehåller.

Utdrag för arbete i skola och förskola

Utdraget gäller i ett år och visar följande brott om du straffats för dem:

 • Mord
 • Dråp
 • Grov misshandel
 • Människorov
 • Alla sexualbrott
 • Barnpornografibrott
 • Grovt rån

Om påföljden även inkluderar något annat brott kommer även uppgifter om det brottet med i utdraget.

Utdrag för arbete med barn med funktionsnedsättning

Utdraget gäller i ett år och visar följande brott om du straffats för dem:

 • Mord
 • Dråp
 • Grov misshandel
 • Människorov
 • Alla sexualbrott
 • Barnpornografibrott
 • Grovt rån

Om påföljden även inkluderar något annat brott kommer även uppgifter om det brottet med i utdraget.

Registerutdrag för övrigt arbete med barn

Gäller exempelvis för idrottsledare i ideella föreningar och anställda inom kyrkan som arbetar med barn. Utdraget är giltigt under ett år och visar följande brott:

 • Mord
 • Dråp
 • Grov misshandel
 • Människorov
 • Alla sexualbrott
 • Barnpornografibrott
 • Grovt rån

Om straffet även inkluderar något annat brott kommer även uppgifter om det brottet med i utdraget.

Utdrag för arbete i HVB-hem (familjehem)

Utdraget gäller i ett år och visar följande brott:

 • Mord
 • Dråp
 • Misshandel
 • Grov misshandel
 • Människorov
 • Olaga frihetsberövande
 • Människohandel
 • Olaga tvång
 • Olaga hot
 • Alla sexualbrott (även förberedelse, stämpling och underlåtenhet att avslöja brott)
 • Rån
 • Grovt rån
 • Hets mot folkgrupp
 • Olaga diskriminering
 • Narkotikabrott (även förberedelse, stämpling och underlåtenhet att avslöja brott)
 • Alkoholbrott (till exempel langning)
 • Dopingbrott (även förberedelse, stämpling och underlåtenhet att avslöja brott)
 • Smugglingsbrott

Här visas också utdrag ur misstankeregistret där det syns om du har varit misstänkt i ett åtal för brotten ovan. Utdraget visar även om åtal väckts för medverkan eller försök till sådant brott. Det står med även om du blivit frikänd. Om påföljden i brotten på utdraget också inkluderar något annat brott kommer även uppgifter om det brottet med i utdraget.

Utdrag för arbete med försäkringsdistribution

Skiljer sig från de andra utdragen eftersom det inte står vilka brott som begåtts och vilka straffpåföljder som utdömts. Det som syns är en anteckning på utdraget om att det finns något registrerat, men inte vad. Gäller bara i tre månader och det syns ingenting om brottet skedde för mer än fem år sedan.

 • Stöld, rån och andra tillgreppsbrott
 • Bedrägeribrott
 • Förskingrings- och mutbrott
 • Brott mot borgenärer
 • Skadegörelsebrott
 • Förfalskningsbrott
 • Mened, falskt åtal eller annan osann utsaga
 • Skattebrott
 • Brott mot lagen om förbud mot juridiskt eller ekonomiskt biträde
 • Brott mot lagen om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden

Utdrag för att kontrollera egna uppgifter

Ett utdrag som inte är tänkt att använda för att visa att du är ostraffad för arbetsgivare, utan för att du själv ska kunna kontrollera vilka uppgifter som finns om dig i registret.

Här finns alla brott, domar, rättsliga beslut och böter med. Det står också om du har kontaktförbud eller tillträdesförbud till idrottsevenemang eller butiker.

Dessutom visas domar som meddelats i andra länder och är med i Europol och Interpol, eller länder som har avtal med Sverige om det.

Utdrag för utlandsändamål

Ett utdrag som du begär ut om du ska visa ditt utdrag i ett annat land. Kommer alltid på tyska, franska, tyska, engelska och svenska, men själva brotten är inte översatta utan står på svenska. Det enda utdrag som kostar pengar (idag år 2022 225 kronor). Utdraget visar alla brott där påföljden blivit något annat än böter samt många (exempelvis våldsbrott, bedrägeri, rån, narkotikabrott och sexualbrott) som du dömts till böter för.

Källa: Polisen