Undersköterskorna har fått sin skyddade yrkestitel. Nu är det dags för oss barnskötare att få detsamma. 

Vi är många barnskötare som har en utbildning genom ett gymnasieprogram eller Komvux med många års yrkeserfarenhet och stor yrkesstolthet. Några är utbildade för barn 0-6 år och andra 0-12 år. Några har också läst på högskolan. Vi har därtill många bra vikarier som helt saknar utbildning.

En klump ”kommunalare”

Listan för olika varianter av utbildning och erfarenhet man har som barnskötare kan göras lång. När det sedan kommer till lönesättning är det många rektorer som väger in allt detta i sin lönesättning, och det är ju bra. 

Men, det finns också chefer som inte tar hänsyn till utbildning och arbetserfarenhet. Som jämställer utbildade med helt outbildade. Som gör oss till en oidentifierad klump ”kommunalare”, helt avklädda våra yrkesroller. I den här situationen befinner sig framför allt barnskötare inom skol- och fritidsverksamheten. 

Många rektorer verkar inte ha – eller vilja skaffa sig – kunskap om vad det innebär att ha en barnskötarutbildning. De ser oss som ”kommunalare” och verkar resonera som att vi inte har den kompetens som krävs.

Många rektorer verkar inte ha – eller vilja skaffa sig – kunskap om vad det innebär att ha en barnskötarutbildning. De ser oss som ”kommunalare” och verkar resonera som att vi inte har den kompetens som krävs. Alltså lönesätts vi på samma sätt som dem som aldrig läst en rad pedagogik, men som på grund av personalbrist ändå får jobba i flera år.

Det är barnskötarnas tur nu!

Jag har genom årens lopp själv sett att det finns många varianter på hur cheferna ser på barnskötare. Detta är helt fel.

För att vi barnskötare ska kunna ha vår yrkesroll, yrkesstolthet och yrkestitel så påstår jag att det måste införas ett yrkesskydd även för oss barnskötare. Annars förlorar vi vår barnskötarstatus.

Vid Kommunals kongress 2022 fattades beslut om att verka för en skyddad yrkestitel också för barnskötare. Det är hög tid att snabba på det arbetet. Jag ser fram emot när vi barnskötare får vår skyddade yrkestitel och inte längre ”bara” är en personal i mängden. Det är vår tur nu!