En reglering av yrket undersköterska har funnits länge i våra grannländer. Här i Sverige har det däremot inte funnits krav på vilken teoretisk utbildning som ska gälla. Det var bakgrunden till att ett antal kommunalare för fyra år sedan reste som ombud till socialdemokraternas kongress med en viktig fråga i sikte. Vi ville få till ett beslut om reglering av yrket undersköterska. Nu ser det ut att bli verklighet.

Varför var vi så angelägna att få ett beslut om reglering och nationell utbildning? Det har funnits och finns flera skäl.

Undersköterska (genrebild).

Skyddad yrkestitel

Så ska skyddad yrkes­titel fungera

KA reder ut

För mig är det viktigaste att slippa förlora arbetsuppgifter jag har haft sedan jag gick min utbildning på forntiden. Allt eftersom har det införts delegationer på arbetsuppgifter som inte behöver delegeras. Eller så har jag blivit fråntagen arbetsuppgifter med förklaringen att arbetsgivaren inte vet om alla har lärt sig detta under sin utbildning. Detta har hänt för att man anställer undersköterskor från olika utbildningar där inte ens den anställande chefen har vetat vad den nyanställde egentligen kan.

En skyddad yrkestitel kommer att främja rörligheten inom vård- och omsorg. Det blir betydligt lättare att flytta sig från till exempel äldreomsorgen till akutsjukvården och tvärtom och på det sättet få en bredare yrkesmässig kompetens. Det är enkelt när alla har samma utbildningsgrund att stå på. Många utbildningsanordnare har räknat bort akutsjukvården i tron att vården fungerar utan undersköterskor. Det har regioner försökt med men aldrig lyckats. Och under pandemin har vår yrkesgrupp befäst sin roll som omvårdnadsexpert än mer.

Beslutet om skyddad yrkestitel kommer att ställa stora krav på arbetsgivarna. Valideringen av utbildningar kommer att ta tid. Det kommer också att kosta.

Jag tror också att yrkeshögskolan, där undersköterskornas specialistutbildningar finns, nu kan ställa krav på en undersköterskeexamen eftersom den nationella utbildningen ska leda till examen och skyddad yrkestitel.

Det har man inte kunnat göra hittills eftersom våra utbildningar inte har haft examen överhuvudtaget. Men likväl är det viktigt att de som börjar sin specialistutbildning har samma grundutbildning att stå på. Så är det inte nu!

Inom akutsjukvården kommer nog inte skyddad yrkestitel att ändra lönerna nämnvärt. Åtminstone har region Stockholm haft, sedan början av 1990-talet, krav på att undersköterska är lägsta kompetens. Men inom kommunernas vård och omsorg kan detta kanske göra skillnad i lönekraven. 

Beslutet om skyddad yrkestitel kommer att ställa stora krav på arbetsgivarna. Valideringen av utbildningar kommer att ta tid. Det kommer också att kosta. Men samtidigt är det viktigt att få ordning på både undersköterskeutbildningar och vilka arbetsuppgifter undersköterskor har i det patient- och brukarnära arbetet.

Allt som allt – vi har äntligen fått till det efter många års arbete. Vi har fått alla beslut på plats tack vare facklig/politisk samverkan. Om vi bara hade pratat med arbetsgivarna hade ingenting hänt. Och jag hinner kanske få min skyddade yrkestitel innan jag går i pension.