I sommar blir undersköterska en skyddad yrkestitel som endast den som kan visa upp ett intyg från Socialstyrelsen får använda. Det blir till och med straffbart att tillskriva sig titeln undersköterska eller något som kan förväxlas med titeln utan att kunna visa upp beviset. 

Visserligen kommer det att finnas en lång övergångsperiod för redan anställda undersköterskor för att inte hela vården ska kollapsa i ett enda slag, men i grund och botten är det detta som kommer att börja gälla då yrket anses så viktigt att de nu har lagstadgat vad som krävs för att få jobba som undersköterska.

Vad ska en undersköterska kunna?

När min morfar fick körkort i slutet av 1930-talet så fick han det i handen med orden ”jag har sett att du kan köra bil.” Inget teoriprov eller körprov behövdes då kontrollanten godtyckligt tyckte att det han hade sett av min morfars körande på vägarna utan körkort räckte för att han skulle få ett. I dag vore detta otänkbart.

Men samma godtycklighet har hela tiden gällt för att få jobba med människor som undersköterska i Sverige. Det har fram till nu helt och hållet varit upp till arbetsgivaren att bedöma och bestämma om någon ska få jobba som undersköterska eller inte i deras verksamhet. Det har inte ens funnits en standardiserad förberedande utbildning i vård och omsorg som sett likadan ut runt om i landet, vilket har resulterat i stor variation i vilken kompetens undersköterskor har. 

Nu kommer arbetsgivare att få undersköterskans minsta godkända kunskap och kompetens säkrad och serverad som på ett litet silverfat, när beviset från Socialstyrelsen visas upp.

Den första juli i år blir det slut på detta godtyckliga som exempelvis gjort att vissa personer har kunnat jobba som undersköterska hos en arbetsgivare, men kanske inte fått det hos en annan för de har haft andra ställda krav. Många arbetsgivare har heller inte vetat vilken kunskap och kompetens de borde efterfråga av en undersköterska. Nu kommer arbetsgivare att få undersköterskans minsta godkända kunskap och kompetens säkrad och serverad som på ett litet silverfat, när beviset från Socialstyrelsen visas upp.

Höj lönen för alla undersköterskor

Nu blir det lättare och tydligare för arbetsgivaren att ta tillvara all kompetens hos personalen när man alltid vet i förväg vad man får. Och detta borde självklart premieras av arbetsgivaren – som exempelvis i Region Västmanland där man redan nu gått ut med att de kommer att ge alla de undersköterskor som kan visa upp beviset från Socialstyrelsen om skyddad yrkestitel 400 kronor i påslag på grundlönen

Nu hoppas jag bara att fler arbetsgivare hakar på och ger personalen högre lön efter att de fått beviset på att de får använda den skyddade yrkestiteln. Att jobba som undersköterska är inte ett enklare jobb för vem som helst – och det borde med otvivelaktig tydlighet också avspegla sig i lönekuvertet.