Ska dygnsvilan vara längre än 11 timmar om man har flextid? Jag är anställd i en region och arbetsgivaren vill lägga längre dygnsvila till exempel 12-13 timmar om vi inte kan gå hem exakt klockslag utan kanske flexar ut 10-15 minuter senare. Vad gäller?

Vårdanställd än så länge


SVAR: Ja, arbetstagaren ska under varje 24 timmars period tillförsäkras minst 11 timmars dygnsvila, arbete och vila ska vara alternerande.

Om ditt schema innehåller exakt 11 timmar mellan passen och du flexar ut 15 minuter senare då är arbetsgivaren skyldig att se till att du i nästkommande vila får kompensation för detta.

För att vara säker på att du tillförsäkras din rätt till vila så schemalägger arbetsgivaren ett längre uppehåll mellan passen för att ge dig möjlighet till att kunna flexa och ändå tillförsäkras dygnsvilan.