I Karlstad handlar det om ett bidrag på 800 kronor till 2 000 medarbetare inom hemtjänst, boenden och funktionsstöd.

Pengarna är ett engångsbelopp som medarbetarna får köpa skor för i valfri butik. Bidraget är skattepliktigt och kommer att betalas ut på novemberlönen.

– Ambitionen är att vi i framtiden ska kunna upphandla bra och fotriktiga skor till alla, men för att det inte ska dröja för länge så inför vi redan nu ett skobidrag, säger Linda Larsson.

”Jämställdhetsreform”

I Sundbyberg, norr om Stockholm, satsar den rödgröna majoriteten på arbetsskor i budgeten för kommande år.

Det är cirka 1 000 – 2 000 anställda inom äldreomsorg, LSS-boenden, förskola och fritidshem som berörs.

– Detta är lika mycket en jämställdhetsreform som en satsning på arbetsmiljön för stadens välfärdsarbetare, säger Moisés Ubeira (V), ordförande för förskolenämnden i Sundbyberg.

S fick stöd av SD

I Sundbybergs grannkommun Solna beslutade den politiska majoriteten om fria arbetsskor före sommaren.

– Beslutet är på ett sätt historiskt, men också nödvändigt steg för att säkra upp medlemmarnas ekonomi och arbetsmiljö, sade Kommunals sektionsordförande Onur Esinsel då.

Också jämtländska Ragunda inför fria arbetsskor i vård och omsorg efter att en motion av Socialdemokraterna fått stöd av Sverigedemokraterna.

Socialdemokraterna lyfter i sin motion fram att bra skor kan leda till minskade sjukskrivningstal och friskare medarbetare.