Förbudet har funnits ett par år och motiveras av ett folkhälsoperspektiv. I kommunens riktlinjer står det bland att det ”kan komma att få konsekvenser” om man bryter mot regeln, som är tagen i samverkan med Kommunal.

– Jag tycker i princip att regeln är bra. Sedan att den inte efterlevs fullt ut är väl en annan sak, säger Marcus Pohjoisaho, som är aktiv i Kommunal och lokalvårdare i Norrtälje.

Även chefer bryter mot det

Han deltar ofta på möten med ledningen.

– Jag har suttit med verksamhetschefer och rektorer som har snusat, det är ingen som bryr sig om förbudet. Så har det varit sedan dag ett.

Marcus Pohjoisaho säger att det fanns viss kritik redan då beslutet infördes.

– Det var de klassiska argumenten: Det är ingen som har dött av passiv snusning.

Marcus Pohjoisaho, lokalvårdare, huvudskyddsombud och snusare, stödjer förbudet.

Personalen hinner inte röka

Trots att beslutet inte direkt följs till punkt och pricka försvarar han det.

– Jag hajar ju, det hänger ihop med att vi ska vara ett gott vuxenexempel och sända rätt signaler till ungdomarna. I princip är det en vettig policy. Men som till exempel lokalvårdare hinner du inte springa ut och röka stup i kvarten. Så jag förstår varför det inte efterlevs.

Snusförbudet är inte unikt för Norrtälje, även exempelvis Region Jämtland och Hammarö kommun i Värmland har infört liknade regler.