En stor majoritet av landets 290 kommuner och regioner har på olika sätt riktlinjer mot rökning på arbetstid för sina anställda. Sent omsider har frågan nu också nått halländska Hylte som just tagit beslut om ”Rökfri arbetstid”. Enligt kommunen är syftet att värna de anställdas hälsa och att medarbetarna ska vara goda förebilder inför elever och brukare.

I MBL-förhandlingar innan beslutet har Kommunal framfört kritik mot förslaget. Det facket främst vänder sig emot är att man skapar en policy som inte går att leva upp till och att det inte blir lika för alla.

– Man skapar arbetsmiljöproblem i stället för att lösa de befintliga. De som jobbar i hemtjänsten går ibland hem till brukare som röker väldigt, väldigt mycket. De tvingas ju bli utsatta för rök i sitt arbete och de har rök i kläder och hår när de går till nästa brukare, som nu inte ska utsättas för röklukt enligt riktlinjerna, säger Katrin Karlsson, som företrätt Kommunal i MBL-förhandlingarna.

I riktlinjerna står det att arbetskläder inte får exponeras för rökning.

– Då undrar jag hur de gör med lärare och barnomsorgspersonal som går och röker på sin rast? De har inte arbetskläder. Måste de ha med sig extra privata kläder? Svaret jag fått är att det inte finns något sådant tvång. Då blir det helt omöjligt att leva upp till policyn att inte utsätta någon för röklukt.

Kan leda till avsked

Katrin Karlsson befarar också att det kan uppstå en angiverikultur och att rökare kommer hitta andra sätt att kringgå förbudet.

– Jag hör ju från fackliga kollegor i andra kommuner där det finns rökförbud och från arbetstagare att det fungerar ju inte där heller. Det är upplagt för att hitta på lösningar så att man kommer undan i alla fall.

Kommunen har inte ändrat någonting i förslaget efter Kommunals synpunkter under MBL-förhandlingarna. I intervjuer har kommunföreträdare avfärdat kritiken och sagt att eventuella problem går att hantera.

Följs inte regelverket kan det i allra värsta fall leda till avsked, varnar kommunalrådet Ronny Löfquist (S) för i en radiointervju även om han inte tror att det kan gå så långt.

Kommunals Katrin Karlsson reagerade på uttalandet.

– Man går väldigt hårt åt en sak som inte slår lika för alla.

Hälsofrämjande

KA har inte hittat något fall där en kommunanställd blivit avskedad för att inte ha följt rökningspolicys. I några fall har varningar delats ut men i alla de fallen har det också legat andra saker än enbart brott mot rökförbud till grund för beslutet.

Hylte kommun framhåller att åtgärden har ett hälsofrämjande syfte, något som Kommunals Katrin Karlsson inte är emot på något sätt.

– Absolut. Underlätta för dem som vill sluta röka men tvång är aldrig en bra väg.