Jag jobbar på ett gruppboende för LSS som drivs av ett privat företag. Vi saknar ofta vikarier strax före passet, cheferna säger att det är vi som ska fixa personal. Är det rätt?

När jag inte hittat någon vikarie så har jag jobbat två dygnspass efter varandra. Vi har kunder som är väldigt krävande pedagogiskt och det är inte lätt när man jobbat många timmar. Vad säger lagar och avtal då?

/ En trött vårdare


SVAR: Nej, det är inte rätt. Generellt så är det arbetsgivaren som ansvarar för verksamheten och bemanning. Arbetsgivaren har också en skyldighet att se till att de anställda får dygns- och veckovila enligt lag och avtal. Det bör också finnas rutiner för hur det ska gå till när man ringer in vikarier då det saknas personal. Du kan vända dig till ditt lokala fack för att få hjälp med detta så ni får en dräglig arbetsmiljö.