Hur ser avtalet på att en och samma personliga assistent arbetar åt två klienter och i samband med detta inte erhåller dygnsvila och/eller veckovila? Om man endast ser till de respektive klienterna kan det se okej ut, men om man ser till den anställdes sammanlagda arbetstid blir det inte okej. Vad gäller enligt avtalet KFS-PASS?

/ Marie


SVAR: Aktuellt kollektivavtal reglerar viss avvikelse från veckovilan, men det handlar om tillfälliga förhållanden som inte har kunnat förutses eller om brukaren befinner sig på resa. Således blir dessa paragrafer ej aktuella i den situation som du beskriver.

I stället blir det arbetstidslagens regler om veckovila som gäller och de är tydliga med att arbetsgivaren har ansvar för att säkerställa att lagen följs. Vilket i detta fall innebär att arbetsgivaren behöver ta ett övergripande helhetsansvar och tillgodose att den anställda får sin veckovila.