I flera år har förskolepersonalen i Falun kämpat med att få de anställda att räcka till. Grundbemanningen har varit knapp och bristen på vikarier har gjort sig allt mer påtaglig, enligt Kommunal lokalt.

Nu har facket, med hjälp av det politiska styret i Falun, lyckats få igenom höjd grundbemanning. Under hösten ska omkring sex vikarier tillsvidareanställas i två förskoleområden i Falun. 

– Så fort någon är sjuk eller ska iväg på utbildning behöver man en vikarie, samtidigt har vi ont om vikarier. Till slut sa vi att vi sliter ut oss i förskolan, säger Åsa Hedlund, huvudskyddsombud på Kommunal lokalt. 

Vände sig till politiker

Det första hon gjorde var att samla alla ombud ute på arbetsplatserna. Tillsammans beslutade de att ombuden skulle påtala problemet för rektorer, samtidigt som Kommunal lyfte frågan i samverkan med arbetsgivaren.

Åsa Hedlund, Kommunal.
Åsa Hedlund, Kommunal.

Men det som gjorde störst skillnad var att Åsa Hedlund vände sig till de lokala politikerna. I samtal med Socialdemokraterna (S) berättade hon hur den låga bemanningen påverkade förskolorna, men även att mängden vikarier är en ekonomisk fråga. 

Räknar med lägre kostnad

Kort därpå gjorde politikerna en utredning, något som sedan resulterade i höstens pilotprojekt. Tony Björk, facklig ledare på Socialdemokraterna (S) i Falun, räknar med att projektet kommer ha flera fördelar.

– Det är viktigt att kunna ge en trygg anställning och en bättre arbetsmiljö och en lön att leva på, men vi räknar också med att kostnaden för vikarier kommer minska, säger han. 

Åsa Hedlund på Kommunal säger att det viktigaste – för att nå framgång – är att involvera politiker. 

– Nyckeln är att vi gör det tillsammans. Vi krokar arm med skyddsombuden och medlemmar och sedan tar vi kontakt med politiker. Ibland har arbetsgivare inte varit så positiva till våra förslag, men sedan har de kunnat se fördelarna, säger Åsa Hedlund.