Grus, damm och skräp. Det är tre exempel på smuts som brukar hamna på mattor på en förskola. Men trots det har Faluns kommun beslutat att endast en matta per avdelning ska dammsugas en gång i veckan – och tvättning sker bara om förskolan beställer det och står för kostnaden. 

För förskolepersonalen innebär det en ökad arbetsbelastning.

– Blir en annan matta lortig får vi se till att en kollega kan gå undan och dammsuga snabbt. Men egentligen har vi inte tid för det, då blir ju något annat lidande, säger Åsa Hedlund, barnskötare och huvudskyddsombud på Kommunal. 

Barnskötare har börjat städa

Både hon och hennes kollegor brukar sitta på mattorna tillsammans med barnen. Även om det endast är en matta som får dammsugas händer det att andra mattor blir smutsiga, till exempel om det samlas damm eller om ett barn kissat på sig. 

Åsa Hedlund, Kommunal.
Åsa Hedlund, Kommunal.

I vissa fall har förskolor valt att köpa egna dammsugare till verksamheten, trots att det inte ingår i deras arbetsuppgifter att städa. Kommunal har tagit upp problemet i samverkan med arbetsgivaren. 

– Det blir en extra uppgift som tillfaller oss, men då måste vi ta bort en annan arbetsuppgift. Vi kan inte fortsätta att fylla på. Vi behöver ändra avtalet, konstaterar Åsa Hedlund. 

Kravet: Dammsug mattorna

Nu kommer flera delar av städningen på kommunens förskolor att ses över. Bakgrunden är att kommunens miljöinspektörer gjorde en inspektion. Bland annat kräver man att mattorna dammsugs varje dag barnen är på plats, något som Folkhälsomyndigheten rekommenderar.

Dock har barn- och utbildningsförvaltningen överklagat beslutet. Orsaken är att man vill få svar på om Folkhälsomyndighetens rekommendationer ska ses som ett krav eller en rekommendation. 

– Huruvida vi gör rätt eller inte är något som kommer att ses över nu, säger stabschefen Niclas Arkåsen. 

Risk för mer jobb för städare

Men samtidigt gäller det att hitta en lösning som funkar både för pedagoger och städare, enligt Helena Wikström, sektionschef på serviceförvaltningen. 

Tidigare brukade städare varierar vilken matta de dammsög varje vecka, men då var det svårt att hålla koll på vilken matta som dammsögs senast, till exempel när vikarier jobbade. Dessutom kan en förskola ha upp till 27 olika mattor, enligt Helena Wikström.

Beslutet att städa en och samma matta per avdelning, en gång i veckan, fattades tillsammans med ansvarig chef för kommunens förskolor, tillägger Helena Wikström. 

– Jag har full förståelse för pedagogerna och deras verksamhet, samtidigt som det handlar om lokalvårdarnas arbetsmiljö. Vi måste hitta en gemensam lösning, säger hon.

Kritik mot städningen på förskolor i Falun

Kommunens miljöinspektörer har gjort besök på kommunala förskolor i Falun. Nu kräver de flera förändringar och hänvisar till Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Bland annat följande:

  • Arbetsgivaren ska börja dammsuga textila mattor alla dagar som verksamhet bedrivs i lokalen
  • Det saknas rutiner för djuprengöring av textila mattor. Inför rutiner om att djuprengöring av textila mattor ska göras minst två gånger varje år
  • Gör en rutin om att börja dammsuga stoppade möbler varje dag som verksamhet bedrivs i lokalen
  • Börja dokumentera vilken storstädning som har gjorts i lokalerna och hur pass ofta

Barn- och utbildningsnämnden har svarat med att överklaga beslutet till Länsstyrelsen. Syftet är att få klarhet i om rekommendationer om städning, från Folkhälsomyndigheten, ska ses som krav eller inte. Det kan påverka städningen av förskolor även i andra kommuner.