I slutet av förra veckan krävde medarbetarna på Solrosens förskola i Hällnäs, i västerbottniska Vindelns kommun, förändring.

Under en lång tid har de anställda varit missnöjda med sin arbetsmiljö. Därför lämnade de en lista med förslag på åtgärder till sin rektor, men förslagen hörsammades inte.

Kort därpå, på måndagen, var samtliga åtta medarbetare sjukskrivna. Fem var sjukskrivna sedan tidigare, och nu brast det även för de tre som var kvar. Vissa var frånvarande på grund av sjukdom, samtidigt som flera beskriver att de har ont i magen, huvudvärk och svårt att somna om nätterna.

– Det är inte vanligt att alla är sjuka samtidigt, men personalen har haft en tuff arbetsmiljö under en lång tid och till slut har de kraschat. De visar tecken på utmattning, säger Johan Bertilsson, huvudskyddsombud på Kommunal i Vindeln.

Kämpat för barnen

Ett problem har varit att det saknats utbildade vikarier, vilket har varit en utmaning när flera ur den ordinarie personalstyrkan varit sjuka. Enligt Johan Bertilsson har de anställda försökt att stå ut för barnens skull, men till slut inte orkat mer.

– Enligt mig är problemet att arbetsgivaren inte tagit tag i det här tidigare och lyssnat på de signaler som man har fått, till exempel när det gäller korttidsfrånvaron. Det gäller att jobba förebyggande, säger Johan Bertilsson. 

“Kunde ha gjort mer”

På måndagskvällen hade facket och arbetsgivaren ett samverkansmöte. Sedan dess har man sett över hur man kan förbättra arbetsmiljön. Bemanningen är ett exempel, enligt rektor Johan Söderberg. 

– Det är svårt att hitta vikarier. Det gäller ju att få tag i rätt person, så att vikarien inte riskerar att bli en belastning. Men i stället för att ha massa vikarier på Solrosen kanske vi kan sprida ut vikarierna inom kommunen, säger han och tillägger:

– Men att flytta på personal…det är inte alla som vill det heller. Det är sällan lyckat att tvinga folk att jobba på en annan plats, men här har folk ställt upp, säger han.

Tycker du att ni kunde ha gjort mer för personalen – innan det gick så långt att alla blev sjukskrivna samtidigt?

– Självklart kunde vi ha gjort mer. Framför allt agerat snabbare och lyssnat på personalens förslag, som varit riktigt bra, i stället för nu när det nästan är försent. Det är ju saker som de har gått och tänkt på, säger Johan Söderberg.