På sociala medier har lokförarnas vilda strejk diskuterats. Flera andra yrkesgrupper har ropat efter att göra samma sak. Och tro oss när vi säger att tanken om vild strejk även har dykt upp i våra huvuden, för utan förskolan stannar Sverige. Men brist på energi och att många av ekonomiska skäl inte kan strejka utan strejkkassa är två orsaker till varför en vild strejk inte är trolig bland förskolans personal. 

Förskoleupproret har i oktober funnits i tio år. Tio år av bristande förutsättningar för barn och personal där vi beskrivit förskolan som ett sjunkande skepp. Vi tycker det är otroligt sorgligt att vi finns kvar men ack så viktig kampen är. 

Vi måste våga säga ifrån

Skriv upp all tid ni arbetar extra, all förskjuten arbetstid, ta inte på er att göra arbetsuppgifter som inte hör till ert uppdrag.

Vi måste börja – som vi sagt i alla år – på den egna arbetsplatsen, med oss själva och tillsammans med våra kollegor.

Våga diskutera och lyfta er arbetsmiljö på APT, våga lyfta problem med er rektor och med politiker, rapportera in tillbud och skador, kontakta ert fackförbund för hjälp. Välj rätt person som ombud på din arbetsplats. Det vill säga en person som vågar lyfta och tillsammans med medlemmarna driva frågor på den egna arbetsplatsen. 

Börja där! Då kommer tillbud, övertidsersättning, ersättning för förskjuten arbetstid in i rullarna. Ta ut er ersättning i pengar och inte i tid för då syns det uppåt att förskolan kostar när vi hela tiden jobbar över och ändrar våra scheman. Tiden är svår att få ut och samlas bara på hög. 

Det går inte att bara prata och hoppas att någon annan ska fixa problemen utan detta är något vi måste göra tillsammans. Tar vi även hjälp av våra fackförbund borde fler 6:6a-anmälningar komma in till Arbetsmiljöverket, vilket borde väcka reaktioner.

Ta ingen skit!

Nu uppmanar vi alla: Kroka arm, stötta och hjälp varandra ute på arbetsplatserna. Vi gör det här tillsammans, förskollärare, barnskötare och rektorer i förskolan, för det är vi som är experterna och måste stå upp för varandra och för barnen! 

Så sträck på er! Var stolta! Ta ingen skit!