– Jag vet inte hur mycket det kommer att hjälpa, men det finns inga bra förslag, säger Javid Shirzad som är huvudskyddsombud för Kommunal.

Han påpekar att ärendet är väldigt komplext. Socialtjänstlagen och arbetsmiljölagen står i det här fallet mot varandra.

– Kommunen har det yttersta ansvaret för invånarna men samtidigt har de som arbetsgivare det yttersta ansvaret för de anställda.

Trångt och smutsigt

Han beskriver att brukarens hem har så lågt i tak att det inte går att gå in obehindrat om man är längre än 170 centimeter. På vissa ställen är takhöjden bara 165. Hemmet har också trånga utrymmen och golvet är inte anpassat för att kunna köra med golv-lift.

– Problemet är att brukaren inte är samarbetsvillig och vill inte ändra något i sin bostad, säger Javid Shirzad.

Javid Shirzad
Javid Shirzad är huvudskyddsombud för Kommunal.

Enligt tidningen Ölandsbladet har Arbetsmiljöverket utrett arbetsplatsen och kommit fram till att det både finns ergonomiska svårigheter och risk för hälsobesvär på grund av smuts och mögel i bostaden.

Kommunen har erbjudit vårdtagaren plats på särskilt boende eller servicehem men personen har tackat nej.

Anmält arbetsgivaren

Att stoppa arbetet är inte möjligt, enligt Javid Shirzad, som rådfrågat en ombudsman på Kommunal. I stället har facket stoppat vissa arbetsmoment, som städning.

– Vi hade tänkt sluta med att ta upp vårdtagaren ur sängen också, men det skulle innebära mer hot och våld då brukaren är utåtagerande.

Personalen upplever situationen som ganska hopplös. Javid Shirzad har nu gjort en så kallad 6:6a-anmälan till Arbetsmiljöverket.

–  Arbetsgivaren är på vår sida och vill komma på en lösning. Men jag vill se vad Arbetsmiljöverket säger.