Om ungefär en månad kommer nattbemanningen på vård- och omsorgsboendet Björkris, i Kungsbacka kommun, att förändras, något som tidningen Norra Halland var först att skriva om

I dagsläget är det en undersköterska per demensavdelning, men inom kort blir det en medarbetare på två avdelningar. Till sin hjälp har medarbetaren en så kallade löpare, som går mellan avdelningarna. 

– Det är bedrövligt. Vi som jobbar inom äldreomsorgen känner ju att vi gör det för de äldre. Fler riskerar att bli sjukskrivna på grund av den ökade stressen och många mår redan väldigt dåligt, säger undersköterskan Sara Lantto, som även är huvudskyddsombud på Kommunal lokalt. 

Nattbemanningen på många äldreboenden är fortfarande för låg, visar KA:s granskning.

Nattbemanningen

För låg bemanning på natten

Nyheter

Tvingas välja bort insatser

Hon tycker att det nya sättet att bemanna medför flera risker. Dels att de äldre inte får den hjälp de har rätt till, dels att personalen får ännu svårare att hinna ta raster och pauser. Redan nu pratar olika kollegor om att söka nytt jobb. 

– Det här innebär att en person kommer ha 20 kunder under natten. Hur ska man prioritera under natten när man är ensam? Vilket larm ska man gå på först?, undrar Sara Lantto.

Efter påtryckningar från henne och Kommunal lokalt har arbetsgivaren gjort en risk-och konsekvensanalys av förändringen, bland annat vad gäller ensamarbete. Kravet är att kommunen ska vidta åtgärder för att förebygga riskerna, annars är Kommunal redo att vända sig till Arbetsmiljöverket. 

Verksamhetschefen slår tillbaka

Men att det skulle röra sig om en försämring, eller nedskärning av bemanningen, håller inte Isa Urün med om. Han är verksamhetschef inom vård och omsorg i Kungsbacka kommun.

I själva verket ska bemanningen på demens se ut så här på natten, enligt Isa Urün. Att man i dagsläget har en undersköterska per avdelning beror på att verksamheten flyttade nu i våras. 

– Då hjälpte det att dämpa oron bland brukarna. Sedan hade man ganska så utmanande brukare, men det har förändrats nu. Det vi gör är att återgå till ordinarie bemanning, säger han och fortsätter:

– Vi ska räcka till fler, det är vår välfärdsutmaning, och då måste vi ändra arbetssätt. Behovet styr och då tycker jag att vi måste se över våra resurser.

Inte stirra sig blind

Med den här förändringen kommer en undersköterska att ha ansvaret för ungefär 20 äldre, på två olika avdelningar, under natten. Med hjälp av en löpare. Tycker du att det känns tryggt?

– Jag känner ingen oro för jag ser det inte på det sättet. Det finns resurser i huset. Så länge det finns resurser i huset ska man inte stirra sig blind på om det är en på 20 brukare, det finns ju totalt fem medarbetare utspridda på olika avdelningar, säger Isa Urün.