På min nya arbetsplats har vi ”vaken natt”, men fler av mina kollegor sover. Jag har förklarat att de inte får sova när de arbetar vaken natt och att det är en avvikelse som jag kommer skriva om det sker igen. Arbetsgivaren är medveten om problemet men ”kan inte göra något utan bevis”. Därför undrar jag om man får filma dessa personer när de sover i allmänna utrymmen och bifoga i en avvikelserapport eller maila chefen? 

/ Före detta skyddsombud 


SVAR: Nej, jag tycker inte att du ska ta bilder eller filma dina kollegor, det finns en risk att du i så fall att du begår ett brott. Att ta bilder eller filma i hemlighet (kränkande fotografering) är ett brott som regleras i brottsbalken.

Däremot så är det arbetsgivarens ansvar att ni har en bra arbetsmiljö. I arbetsmiljölagen regleras att arbetsgivaren systematiskt ska planera, leda och kontrollera verksamheten.

I föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete är det även reglerat att arbetsgivaren regelbundet ska undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna för att någon ska komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall i arbetet.

Mitt råd är att du tar kontakt med ditt skyddsombud som kan lyfta problemet med din chef. Sker ingen åtgärd kan skyddsombudet ställa krav på arbetsgivaren genom att använda sig av en 6:6a-anmälan som kan gå vidare till Arbetsmiljöverket.