Jag jobbar som personlig assistent, heltid och dygn. Varför kan jag inte få månadslön när jag har ett fast schema och arbetar heltid? Jag är anställd på ett privat företag som har avtal med Vårdföretagarna bransch G.

/ Timavlönad


SVAR: Det finns inga hinder att du tar upp frågan om månadslön med din chef men du har dessvärre inget stöd i avtalet för att kräva månadslön.

Kollektivavtalet Vårdföretagarna bransch G (personlig assistans) möjliggör både månadslön och timlön oavsett vilken anställningsform eller sysselsättningsgrad man har.

Det mest vanliga inom personlig assistans har kommit att bli timlön. I avtalsrörelser och andra partsgemensamma samtal har Kommunal lyft frågan om att införa månadslön som norm. Arbetsgivaren har hittills sagt nej till detta.