Efter ingripande från Kommunals skyddsombud beslutade Arbetsmiljöverket i somras om omedelbart förbud mot den ”arbetsuppgiften”.

”Kunden vill åka kl. 02.00 på natten och köpa knark och vill att personlig assistent följer med. Arbetsgivaren påstår att detta ingår i personlig assistents arbetsuppgifter”, skriver skyddsombudet i sin anmälan till Arbetsmiljöverket.

Den personliga assistenten i fråga har inte motsatt sig att vi skriver om fallet men avböjer att medverka. Efter händelsen har assistenten slutat på företaget. Om hen blev uppsagd på grund av att hen kopplade in facket har vi inte fått svar på.

– Vi har en överenskommelse med facket. I övrigt har jag inga kommentarer, säger Olof Lorentzon på Annas Assistans.

Ingår det fortfarande i era assistenters arbetsuppgifter att följa med en brukare och köpa knark?

– Jag har inga kommentarer. Hej då, säger Olof Lorentzon.

Margaqretha Johansson.

Kommunal: ”Det är rent förskräckligt”

Nyheter

Inte heller Kommunal kan uttala sig om det enskilda fallet. Men det regionala fackliga teamet vid Kommunals sektion Gullmarsplan i Stockholm vill peka på att personliga assistenter kan vara extremt utsatta på grund av hur LSS-lagstiftningen är utformad, att det ofta är ensamarbete och att de flesta är visstidsanställda.

– Det här går inte att hitta i någon annan bransch. Det är häpnadsväckande, säger ett av de regionala facklig ombuden i teamet, Annelie Carlsson.

Borde ett sådant här företag få ha tillstånd att bedriva personlig assistans?

– Eftersom LSS är en rättighetslag anser vissa att den personliga assistenten bara ska vara som en fluga på väggen. Men vi från fackligt håll hävdar att personliga assistenter också har rättigheter, de ska ha schysta arbetsplatser och de ska självklart inte behöva göra något som är olagligt.

I samband med Arbetsmiljöverkets beslut i somras om omedelbart förbud mot den så kallade arbetsuppgiften gjorde myndigheten en anmälan till Ivo.

Beskedet vi får från Ivo är att uppgifterna från Arbetsmiljöverket kommer att ”användas i kommande tillsyn”, enligt ett meddelande som skrivits under av Anna Hagelbäck, inspektör vid Ivos avdelning Öst. Om det innebär att företaget kan bli av med sitt tillstånd är enligt Ivos pressavdelning för tidigt att säga.

Elseann Lundgren, som gjorde Arbetsmiljöverkets inspektion, säger att hon aldrig hört talas om något liknande fall.

Varför beslutade ni om omedelbart förbud mot ”arbetsuppgiften”?

– Det tycker jag framgår av beslutet.

Jo men var det att miljön som assistenten tvingades vistas i var så farlig och otrygg som gjorde att ett omedelbart förbud krävdes?

– Ja men också att det var en olaglig handling, säger Elseann Lundgren.

Hur vet ni att förbudet efterlevs?

– Det kommer vi att kontrollera.

När och hur då?

– Vi gör oanmälda inspektioner.

Men ni har inte kontrollerat det efter att beslutet fattades?

– Nej bara muntligt.

Brukaren som assistenten arbetade hos har nu avlidit, enligt Olof Lorentzon på Annas Assistans.

Fotnot: I det regionala fackliga teamet som jobbar med privat personlig assistans i Kommunal Stockholms län ingår förutom Annelie Carlsson också Fredrik Persson, Susanne Sääf, Lena Tormund, Robert Mjörnberg, Felix Finnveden, Parvin Araghi och Jörgen Hallberg.