Michaela Nilsson, 33, är en av flera tusen som fått vänta nästan ett år på omställningsstudiestödet, vilket KA nyligen berättat om.

Är det rimligt att så många får vänta så länge på omställningsstudiestödet?

– Nej, det är inte rimligt. Den här reformen är viktig för medlemmarna, säger Johan Ingelskog.

Varför är omställningsstudiestödet så viktigt för just Kommunals medlemmar?

– Många medlemmar har behov av att komplettera eller specialisera sig yrkesmässigt efter att ha arbetat ett tag, men har inte ekonomiska förutsättningar för det. Med omställningsstudiestödet har vi skapat möjlighet till det. En möjlighet som skapar en frihet för medlemmarna att byta yrke, arbetsuppgifter eller arbetsgivare, säger Johan Ingelskog.

Han anser att det finns två orsaker till att beskeden om ersättning dröjer. En av dem är att CSN inte fått tillräckligt med resurser.

– Det är mycket allvarligt. Regeringen måste skjuta till medel, säger Johan Ingelskog.

När CSN i våras inte fick större resurser kritiserades detta av LO.

Kommunal påverkar via LO

Kommunal försöker nu påverka regering från flera håll, berättar Johan Ingelskog. Dels genom LO som tillsammans med tjänstemännen i PTK och arbetsgivarna i Svenskt Näringsliv står bakom det nya huvudavtalet.

Kommunal driver även frågan genom Omställningsfonden där ingår även arbetsgivarorganisationen SKR, Sveriges Kommuner och Regioner. För den som söker studiestödet är Omställningsfonden viktig eftersom den ger yttrande till CSN.

Ett annat skäl till att beskeden från CSN dragit ut på tiden är att reglerna för studiestödet är väldigt omfattande, enligt Johan Ingelskog. Ett exempel är arbetskravet som kan göra det svårt för Kommunals medlemmar som ofta kan ha haft tillfälliga anställningar hos fler olika arbetsgivare. Kommunal driver nu på LO för att reglerna ska bli enklare.

För facken var omställningsstudiestödet en viktig del för att gå med på de nya las-reglerna som gör det enklare att säga upp anställda.

När riksdagen tog beslutet var Johan Ingelskog nöjd.

Varför var du så nöjd då?

– Jag är lika nöjd nu. Vi har problem med CSN som inte har tillräckligt med resurser och regelverket är inte toppen, säger Johan Ingelskog.

Han bedömer det som övergående problem.

Men även om nya las kritiserats för att det blir enklare och billigare att säga upp personal anser Johan Ingenskog att fördelarna är större än nackdelarna.

Skälen är flera. Inte minst att fler få möjlighet till stöd vid omställning efter uppsägning, nu omfattas både visstidsanställda, sjuka och privatanställda personliga assistenter och att staten anslår pengar till det. Men också att en särskild visstidsanställning blir fast efter 12 månader samt att man får räkna dagarna mellan sina visstidsanställningar som arbetade dagar. Detta ska jämföras med 24 månader som gällde för allmän visstidsanställning.

Ovanligt studiestöd till Kommunals yrken

Endast en av Kommunals yrkesgrupper, trädgårdsmästare, finns med på CSN:s lista över de 20 vanligaste utbildningarna där studiestöd beviljats.

Detta trots återkommande rapporter om att det är brist på både undersköterskor och barnskötare. Men Johan Ingelskog är inte förvånad.

– LO-grupper har längre startsträcka och inte samma erfarenhet av utbildning, säger han.

Samtidigt säger Johan Ingelskog att många som vill bli undersköterskor eller vårdbiträden också valt äldreomsorgslyftet. Men att förhoppningen är att omställningsstudiestödet ska leda till att fler pluggar till undersköterska och att fler skaffar spetskompetens.

Därför har nu resurser satsats på att bygga upp studievägledning och annan hjälp till dem som vill söka studiestödet. Det stödet ges av omställningsorganisationer som stöttar anställda som vill vidareutveckla sig i jobbet. Anställda i kommuner och regioner kan få detta från Omställningsfonden, anställda hos andra arbetsgivare kan få hjälp från andra omställningsorganisationer.

Vilken hjälp kan jag få?

Anställda i kommuner och regioner som söker omställningsstudiestöd får hjälp av Omställningsstudiefonden.

Anställda hos andra arbetsgivare som har kollektivavtal kan få hjälp att söka studiestödet från andra omställningsorganisationer. På CSN kan du söka efter vilken organisation som du tillhör.

Ett yttrande från en omställningsorganisation som styrker att en utbildning stärker din ställning på arbetsmarknaden kan skickas med ansökan till CSN.

Om CSN beviljar omställningsstudiestöd kan det vara möjligt att få ett kompletterande studiestöd från den omställningsorganisation som du tillhör.