– Det känns jättebra att vi har lyckats komma så här långt. Den första av fyra pusselbitar är nu på plats. För tre år sedan trodde jag inte att vi skulle klara det, svarar han på frågan om hur det känns efter riksdagens beslut.

– Nästa steg är att teckna ett nytt huvudavtal. Sedan ska vi inom ramen för LO få det nya omställningsavtalet för privat anställda på plats. Och vi för samtal med arbetsgivare som inte redan nu omfattas om hur vi kan anpassa avtalen med dem, det gäller till exempel kyrkan och Fremia, fortsätter han.

Nya las.

Förändringar av las

Så påverkas du av nya las

KA reder ut

Varför är det här så bra för Kommunals medlemmar?

– För första gången har vi en lagstiftning som ger ökat skydd för dem med otrygga anställningar, som visstidsanställda. Lagen ger också ökat skydd för dem som tvingas av arbetsgivaren att sänka sin sysselsättninggrad.

– I våra branscher finns ett stort behov av utbildad personal. Med omställnings- och studiestödet får våra medlemmar bra möjligheter till kompetensutveckling som behövs.

Men samtidigt finns kritik mot att anställningstryggheten försämras när det blir enklare och billigare för arbetsgivare att säga upp personal. Kan du förstå den kritiken?

– Vi har aldrig stuckit under stol med att de krävdes eftergifter från vår sida för att få denna överenskommelse. Och vi anser att fördelarna är mycket större än de nackdelar som kan finnas.