Representantskapets möte i går kväll var denna gång inte offentligt. Den stora punkten på dagordningen var frågan om LO ska säga ja till ett nytt huvudavtal, vilket LO-styrelsen rekommenderade. Ett huvudavtal är ett övergripande avtal mellan fack och arbetsgivare om spelreglerna på arbetsmarknaden.

Efter en kort debatt sa representantskapet ja med röstsiffrorna 85-26. De som röstade nej var Byggnads, Transport, Målarna, Fastighets och Seko.

Malin Ragnegård skriver på

I morgon klockan 14 ska Kommunals ordförande Malin Ragnegård, som styrelseledamot i LO, vara med vid en ceremoni i Saltsjöbaden vid undertecknandet av huvudavtalet, som också kallas det ”nya Saltsjöbadsavtalet”. Det förra skrevs på mellan LO och Svenska Arbetsgivareföreningen 1938.

Hon närvarar tillsammans med andra företrädare från LO, Svenskt Näringsliv och PTK, en förhandlingsorganisation för tjänstemän och akademiker. Huvudavtalet bygger på de nya reglerna i las och för omställning och studiestöd som riksdagen nyligen beslutade om. ”Det nya Saltsjöbadsavtalet” innehåller utökade undantag från turordningsreglerna jämfört med lagen i utbyte mot högre ersättning och bidrag vid omställning och studier.