Utgår alltid semesterkvoten från att Kommunals medlemmar jobbar måndag till fredag? Jag arbetar i en kommun och undrar hur det kommer sig att de som jobbar 100 procent med obekväm arbetstid (kvällar och helger) inte har 1.0 i semesterkvot?

/ LM


SVAR: Huruvida man jobbar måndag till fredag eller oregelbundet påverkar inte semesterkvoten utan det är antalet arbetspass som avgör vilken kvot man ska ha. Få arbetspass ger en högre kvot medan många ger en lägre kvot. Anledningen är att det ska bli rättvist det vill säga att ingen ska få fler eller färre dagar än någon annan. Hade det inte varit på detta sätt så hade dom som arbetar få arbetspass fått lägre semester än dom som jobbar många.