– Efter AD-domen som tyvärr inte gick i vår riktning så har vi funderat på hur vi ska kunna stärka anställningstryggheten i branschen, säger Johan Ingelskog, Kommunals avtalssekreterare.

– Och delegationen valde att prioritera två frågor. Dels att få en längre uppsägningstid, vilket vi nu har på plats. Men också ordningsföreskrifter, kan vi kalla det, som arbetsgivaren ska följa innan man kan säga upp personal, fortsätter han.

I valet mellan att ha kvar anställningsformen eller inget avtal alls lyckades Kommunal alltså förhandla fram förändringar som förhoppningsvis kan öka anställningstryggheten.

Uppsägningstiden blir fyra veckor

Två stora problem med anställningsformen har varit att uppsägningstiden varit så kort och att det inte behövts några egentliga skäl till att säga upp. Arbetsgivarna har kunnat hänvisa till att samarbetet inte fungerat med brukaren. 

Enligt det nya avtalet blir uppsägningstiden nu fyra veckor, i stället för två som tidigare, för personliga assistenter med minst tio månaders anställningstid.

Och arbetsgivarna ska tydligare kunna motivera varför anställningen ska upphöra, något som ska presenteras skriftligt. Plus att bolagen måste ta ett större ansvar för omplacering till andra brukare. Men de här reglerna börjar gälla först nästa år den 1 juli.

Betyder sådana skrivningar något i praktiken?

– Ja, arbetsgivarna behöver göra de här utredningarna och de ska lämna över det skriftligt. De kommer tvingas att göra det. På större orter med bolag som har flera brukare så hoppas vi att man kan omplacera medlemmarna i stället för att gå på uppsägning, säger Johan Ingelskog.

En arbetsgrupp ska fortsätta titta på anställningsformen så fler förändringar kan komma ur det arbetet i kommande avtalsrörelser.

– Vi är klämda mellan LSS-lagstiftningen och det kollektivavtal vi har. Det kommer vi med all säkerhet att återkomma till. 

Jourersättningen höjs

Den låga jourersättningen i de privata assistansavtalen har varit ett annat rött skynke. De höjs nu med 9 procent i år och med ytterligare 8,3 procent nästa år.

– Den höjs nästa dubbelt så mycket jämfört med avtalsvärdet, säger Ingelskog. Jag tror att båda parter varit överens om att man behöver höja jourersättningen eftersom det är så pass mycket jour i den här sektorn.

Ny jourersättning

Så här blir nya jourersättningen efter höjningarna.

  • Från den 1 juli år. Vardagar: 35,60 kronor/timme. Helgdagar: 71,30 kronor/timme.
  • Från den 1 juli 2024. Vardagar: 38,55 kronor/timme. Helgdagar: 77,21 kronor/timme.