Runt om i landet haglar det bonusar. Bonusar för att täcka vakanta rader, bonus för att täcka grundbemanningen som är för låg. Det verkar finnas ett särskilt konto bara till bonusar, men konstigt nog finns det bara under sommaren.

Men saken är den att hade inte personalen gått på knäna årets alla andra månader så hade inte sommarens bemanning varit ett problem. 

Vi behöver satsningar

Politikerna och samhället har övergett välfärden. Resurser saknas och sjukskrivningstalen runt om i Sverige ökar. Sedan covid har de klappande händerna tystnat. Optimeringar av scheman och tidspress gör personalen sjuk. 

Vi behöver satsningar på vidareutbildning. Vi behöver ha en bra arbetsmiljö varje dag året runt. Vi behöver ha återhämtning mellan våra arbetspass. 

Barn behöver se sina föräldrar arbeta, men de behöver också en förälder som orkar vara med sina barn på den lilla fritid som återstår.

När löner med rejäla bonusar med ockersummor kan betalas ut juni till augusti är vi ute och cyklar. De politiker som var med och byggde upp landet måste vända sig i sina gravar. 

För att välfärden ska orka, så krävs ett rejält tag och en regering som visar att välfärden är det viktigaste vi har. För utan en fungerande välfärd så stupar Sverige. 

Ge oss en lön vi kan leva på

Vi behöver bygga upp välfärden med rejäla satsningar på lön och arbetsmiljö, vi behöver ett heltidsmått som gör att människor stannar kvar och som också gör att människor vill studera till arbeten inom välfärden.

Barnfamiljer runt om i Sverige signalerar att välfärdsyrken inte har löner att leva på och som knappt räcker till att sätta mat på bordet. Barn behöver se sina föräldrar arbeta, men de behöver också en förälder som orkar vara med sina barn på den lilla fritid som återstår. Barnen som växer upp ska se välfärdsyrken som något meningsfullt. Hur ska vi få nästa generation att satsa på välfärden? 

I stället för ockerbonusar juni till augusti – satsa under årets alla månader. Lyssna på personal landet runt och sänk heltidsmått, höj lönerna och bemanna upp.

Vi måste satsa nu. I stället för ockerbonusar juni till augusti – satsa under årets alla månader. Lyssna på personal landet runt och sänk heltidsmått, höj lönerna och bemanna upp. Då har vi en sommar att se fram emot med glada barn, och föräldrar som kan bada med dem i stället för föräldrar som blir inbeordrade för att bemanningen saknas.