Vilka berörs av avtalet?

SVAR: I Kommunals yrken finns 1 200 anställda på de två avtalen med Arbetsgivaralliansen för folkhögskolor och Skola/utbildning. De flesta arbetar på folkhögskolor. Kommunals avtal med Arbetsgivaralliansen folkhögskola samt skola/utbildning gäller från den 1 maj 2023 till den 30 april 2025.

Vilken löneökning blir det?

SVAR: Från den 1 maj 2023 höjs lönerna i genomsnitt med 4,1 procent. Från den 1 maj 2024 höjs lönerna med i genomsnitt 3,39 procent, då ingår en låglönesatsning. Detta gäller båda avtalen.

Det betyder att lönerna höjs med i snitt 1141 kronor per heltidsanställd den 1 maj i år och med i snitt 984 kronor den 1 maj 2024. 

Fakta: Lägstalöner

Från den 1 oktober 2023 för folkhögskola samt skola/utbildning:

• ​Lägstalönen höjs till 22 441 kronor. 

• ​Lägstalönen för den med adekvat gymnasieutbildning höjs till 24 734 kronor. 

Från den 1 oktober 2024:

• ​Lägstalönen höjs till 23 425 kronor.

• ​Lägstalönen för den med adekvat gymnasieutbildning höjs till 25 718 kronor. 

Vad innehåller avtalen?

SVAR: Ersättningar och ob-tillägg höjs med 4,1 procent från den 1 maj 2023 och med 3,3 procent från den 1 maj 2024. 

Skriftlighetskrav vid lönesamtal. Individuella lönesamtal ska genomföras innan den lokala löneförhandlingen, anteckningar från samtalet ska innehålla motiveringen av lönesättningen, vilka lönekriterier som använts och hur de viktats. 

Nytt schema ska meddelas senast 14 dagar innan det börjar gälla. Tidigare har det stått ”bör” i avtalet.

Dygnsvila. Krav finns på att arbete ska följas av vila. Om det tillfälligt inte följs ska kompensationsledighet läggas i direkt anslutning till arbetspasset.