Många kommuner vittnar om att bristen på sommarvikarier är större än någonsin. Boden är en av dem. Trots erbjudanden om bonusar för personal som flyttar sin semester och influgna undersköterskor från Spanien fattas fortfarande runt tio procent av vikarierna. Av de vikarier som anställts är endast fem procent undersköterskor.

– Det gör att arbetsbelastningen på de utbildade undersköterskorna blir högre. På lång sikt är det förödande eftersom brukarna inte får den vård de behöver och har rätt till. Många av de äldre vi vårdar är multisjuka, det är inte gamlingar som bara är lite darriga och skröpliga, säger Kommunals Anna-Karin Nylund.

Tre semesterperioder

De vårdanställda i kommunen har tre semesterperioder och den första gruppen gick på semester i måndags. För varje period krävs runt 150 personer för att fylla schemaraderna för dem som är lediga. 

Bara fem procent av vikarierna i sommar har undersköterskeutbildning och det påverkar ju arbetsmiljön för dem som har utbildningen; större ansvar läggs på dem och det blir en annan kompetensnivå för personalgruppen i stort.

Catharina Liljeholm, verksamhetschef för hälso- och sjukvården i Bodens kommun

Catharina Liljeholm är verksamhetschef för hälso- och sjukvården i Bodens kommun och konstaterar att förra sommaren var svår, men att denna sannolikt blir värre:

– Det är svårt att hitta undersköterskor. Bara fem procent av vikarierna i sommar har undersköterskeutbildning och det påverkar ju arbetsmiljön för dem som har utbildningen; större ansvar läggs på dem och det blir en annan kompetensnivå för personalgruppen i stort.

Vilka konsekvenser får det?

– Det utmanar verksamheten och påverkar förstås kvaliteten. Det kommer att krävas mer grundläggande introduktion. En annan följdeffekt är att det kan bli problem med delegeringar och att det kanske måste finnas en sjuksköterska tillgänglig.

Hur ska man locka folk?

Att så många vikarier saknar vårdutbildning gör att kommunen kommer att införa servicenära tjänster där outbildade vikarier/vikarier som inte är undersköterskor fyller på förråd eller städar ur rum när någon lämnat. 

Vad ska då en kommun som Boden göra för att locka folk till vården? Catharina Liljeholm konstaterar att kompetenskrisen är en större sak än ett sommarproblem:

– Förr räckte det att vården var trygg och gav fasta tjänster. I dag vill man kunna välja när arbetstiden ska förläggas, när man ska jobba och när man ska vara ledig. 11 timmarsvilan är ett orosmoln som många är rädda ska leda till ännu mindre möjligheter att påverka arbetstiden. Vi har inte löst ut det ännu.

Arbetstidsförkortning kan locka fler

Att många medlemmar skräms av tanken på scheman som ska ta hänsyn till dygns- och veckovila märker också Anna-Karin Nylund:

– Det är ingen som vill jobba kvar om vi ska gå tillbaka till att jobba varannan helg. Då har man inget liv. Då känner man att man inte får tid till återhämtning.

Anna-Karin Nylund, Kommunal i Boden.
Anna-Karin Nylund, Kommunal i Boden.

Vad är din lösning på personal- och kompetensbristen i en kommun som Boden?

– Det handlar om helheten, jag tror på arbetstidsförkortning, lönen är också jätteviktig och man vill kunna påverka jobbet och arbetstiderna. Och så vill man ha fler kollegor så att jobbet inte blir så stressigt och slitsamt. Om man inte orkar spelar det ju ingen roll om man får 10.000 mer i lön, säger Anna-Karin Nylund.