Kommunal satsade allt på ett kort och gick till Arbetsdomstolen, AD, och bad den ogiltigförklara anställningsformen ”så länge uppdraget varar”. Det fanns hopp om tryggare anställningsvillkor för 70 000 – 80 000 privatanställda personliga assistenter.

Den här speciella anställningsformen strider både mot lagen om anställningsskydd och EU:s så kallade visstidsdirektiv, hävdade Kommunal. 

Nej, sade AD. Inte alls, även om en ledamot på den fackliga sidan hade skiljaktig mening. Och det behövdes heller inga råd från EU-domstolen, som Kommunal yrkade på, med ett så kallat förhandsavgörande. Visstidsdirektivet är inte tillämpligt på ett sådant här anställningsförhållande, så därför var det inte nödvändigt med någon EU-tolkning skriver AD.

AD-domen är ytterligare ett bevis på särställningen LSS har i svensk lag, den trumfar ofta arbetsmiljölagen och nu finns svart på vitt att den också trumfar lagen om anställningsskydd, las.

Michelle Persson, ”Tomas”, Jon Laurin och ”Sofia” har alla fått känna på vilken dålig anställningstrygghet personliga assistenter har.

Lätt få sparken som personlig assistent

Nyheter

Nya avtal ska skrivas

Så vad händer nu?

Den 30 juni går Kommunals privata avtal inom personlig assistans med Vårdföretagarna ut. Tre månader senare löper avtalet med Fremia ut. Kan facket då teckna nya avtal där denna anställningsform ingår, som Kommunal själva nyss velat ogiltigförklara?

Här finns tre scenarier:

  1. Kommunal för fram som avtalskrav att anställningsformen ska bort alternativt reglera när och hur den ska övergå till fast tjänst. Skulle arbetsgivarna, otroligt nog, gå med på detta så är frågan löst.
  2. Kommunal för fram kravet men arbetsgivarna säger nej.  Kommunal vägrar då gå med på nya avtal, det blir ett avtalslöst tillstånd och då gäller las i stället. Anställningsformen försvinner men då försvinner också alla andra rättigheter i kollektivavtalet. Det finns i Sverige inga lagar om löner och ob-tillägg och allt annat som är reglerat i kollektivavtal. Att en så pass stor bransch skulle kunna bedrivas helt oreglerat, är svårt att föreställa sig. Arbetsgivarna skulle antagligen bara sitta och vänta på att Kommunal kryper till korset.
  3. Det tredje och kanske mest troliga alternativet blir följaktligen att Kommunal för fram kravet att anställningsformen ska bort eller regleras mer, vilket man gjort i flera avtalsrörelser tidigare. Arbetsgivarna säger nej, men Kommunal tvingas motvilligt gå med att fortsätta ha avtal med en anställningsform man själva inte vill ha, för att säkra alla andra avtalsvillkor.

Inga villkor spelades bort

En fjärde väg är att någon gör som den ambulansanställde som vände sig till EU-domstolen och klagade på att avtalen inte följde reglerna om dygnsvila på bland annat Kommunals område. Följden blev att avtal skrivits om och reglerna ändrades. Fast här skulle då en personlig assistent då behöva ta sig till Luxemburg och klaga på att svenska avtal inte följer visstidsdirektivet. Frågan är hur framgångsrikt det skulle vara med tanke på att Arbetsdomstolen, AD, så tvärsäkert slår fast att direktivet inte är tillämpligt.

Vissa trodde nog att Kommunal skulle kunna vinna det här målet. När man lyssnade på förhandlingarna i AD kändes det nästan vattentätt. Och i brukarrörelsen har det funnits en påtaglig oro för ökande kostnader med fasta anställningar och längre uppsägningstider.

Nu blev det inte så. Kommunal satsade och förlorade. Men de spelade aldrig bort några villkor, som Handels gjorde för några år sen när de ville ha bort hyvlandet av tjänster (att man skär ner på sysselsättningsgraderna). AD gick på arbetsgivarnas linje och resultatet blev mer hyvlingar efter domen.

Innan processen startade om de personliga assistenternas anställningsvillkor, sade någon luttrat ”det kan ändå inte bli sämre”. Och där står vi nu, inget blev sämre men verkligen heller inte bättre. I varje fall inte än så länge.