Fallet handlar om ett antal anställda vid en Coop-butik som fick välja på att skriva på nya anställningsavtal med lägre arbetstid eller att sluta. De kände sig tvingade att skriva på, men skrev på anställningsavtalen att det var ”under protest”.

Medan Handels menar att det rört sig om uppsägningar där lagen om anställningsskydd ska gälla, anser Arbetsdomstolen, AD, att det handlar om omplaceringar och att det var skäliga erbjudanden.

Olov Östensson, jurist på LO-TCO Rättskydd som drivit fallet, säger att det är en ”bister dag”.

– Jag är väldigt förvånad och besviken. Vi har drivit en linje om hur det här ska tolkas och kan konstatera att AD går på arbetsgivarsidans linje. Utifrån hur praxis har sett ut i tidigare mål är jag väldigt förvånad och besviken, säger Olov Östensson.

Han säger att praxis tidigare har spretat men att AD nu har satt ner foten, till förmån för arbetsgivarsidan. LO-TCO Rättskydd menar att även om arbetstagarna tackade ja till erbjudandena, gjorde de det under tydlig protest och under hot om att bli av med jobbet. Enligt Olov Östensson har AD i tidigare liknande mål beaktat att arbetstagaren står i beroendeställning till arbetsgivaren och att det inte går att se på anställningsavtal som man ser på andra avtal. Men i den här domen menar AD att det faktum att de anställda skrev på avtalet och fortsatte arbeta, betyder att de accepterade erbjudandet om en anställning med kortare arbetstid.

– Man har gått in och tittat på det avtalstekniskt. Att de kände sig tvingade att skriva på har inte haft någon tyngd, de har som självständiga juridiska subjekt ingått ett avtal, säger Olov Östensson.

Och det som aldrig har prövats innan är om man kan omplaceras till sitt eget arbete – vilket AD alltså menar att man kan.

– Domen öppnar upp för ett väldigt stort godtycke från arbetsgivarens sida att omvandla anställningar från heltid till deltid. Av praxis för vad som räknas som ett skäligt omplaceringserbjudande så har det inte varit några problem att halvera anställningar och därmed lönen. Det har ansetts vara skäligt, säger Olov Östensson.

Han är också oroad över att arbetsgivare som vill säga upp någon av personliga skäl i stället ska sänka arbetstidsmåttet väldigt mycket, för att slippa betala uppsägningslön.

LO-TCO Rättsskydd driver för Kommunals räkning två liknande fall, där de har stämt Attendo och Frösunda för att ha sänkt sysselsättningsgraderna. Olov Östensson vill inte uttala sig om vilken betydelse dagens dom får för de fallen. Men att den får betydelse är klart.

– Alla ärenden är unika och vi måste granska domen ordentligt så att vi förstår till fullo hur den ska tolkas och sen får vi se hur vi tar det vidare, säger Olov Östensson.

KA har inte lyckats nå Elisabeth Haug, ombudsman på Kommunal, som haft hand om målet som gäller Attendo.

Så här säger Handels ordförande Susanna Gideonsson, enligt ett pressmeddelande:

– Det här är rent ut sagt för jäkligt! Nu är det fritt fram för arbetsgivarna att tvinga anställda att gå från heltid till deltid.

Almegas jurister, där Attendo och Frösunda är organiserade, har inte hunnit analysera domen och vill vänta med kommentarer.

En av AD:s sju ledamöter var skiljaktig.