Parkarbetare och trädgårdsarbetare är två av de yrkesgrupper som berörs av konflikten. (Bilden är en genrebild.)

Nya avtal

Kommunal varslar om strejk

Avtal

Det har varit hårda förhandlingar mellan Kommunal och arbetsgivarorganisationen Gröna Arbetsgivare. Först dagen innan strejken skulle ha startat kom de två parterna överens om det nya avtalet, som är ett renodlat löneavtal. 

Arbetsgivarna är kritiska till hur Kommunal har fört förhandlingarna:

– Om jag blickar bakåt så har vi varit vana vid en mer lösningsorienterad umgängesform där man försöker hitta lösningar på saker och ting. Den här gången har det varit mer ultimativt. Vi är lite lätt besvikna. Vi hade gärna gjort upp det här av egen kraft under ordinarie förhandlingar. Så länge man bara säger nej till allt är det inga förhandlingar. Då är det bara tvärstopp, säger Gröna Arbetsgivares förhandlingschef Örjan Lenárd.

Örjan Lenárd, förhandlingschef på Gröna arbetsgivare.
Örjan Lenárd, förhandlingschef på Gröna arbetsgivare.

Kommunals avtalssekreterare Johan Ingelskog håller inte med om kritiken:

– Jag är rätt förvånad över det. De har velat kringgå märket och det hade fått enormt stora konsekvenser för hela svenska arbetsmarknaden i längden. Så jag blir lite förvånad över att de uttrycker sig på det sättet. 

Lägstalöner stötestenen

Den stora stötestenen i förhandlingarna har varit lägstalönerna, det som arbetsgivarsidan kallar tarifflöner. 

– Det har varit komplicerade och svåra förhandlingar. Vi är väldigt, väldigt glada att vi har slagit fast principerna både vad gäller lägstalönerna och låglönesatsningen. Det känns väldigt bra, säger Johan Ingelskog.

– Frågan har varit hur de beryktade 1350 kronorna (märkets höjning av lägstalönerna, vår anm) ska appliceras i de här tarifferna? De ska vara i alla säger Kommunal. Nej, säger vi. Då är det inte en låglönesatsning om det också ska läggas på de i de högsta lönenivåerna. Det har varit en stor skiljelinje, säger Örjan Lenárd.

Resultatet blev att de tre lägsta tarifferna fick 1 350 kronor, medan de högsta fick 1 330 kronor. Och att anställda som inte fyllt 18 år omfattas av just den satsningen.

Johan Ingelskog, Kommunal.
Johan Ingelskog, Kommunal.

– LO-samordningen bygger på att man ska höja dem som är yrkesverksamma, alltså vuxna. De som ska försörja sig på lönen och försörja sin familj, de vill vi ha den här lägstlönehöjningen på, säger Johan Ingelskog.

En annan viktig fråga i förhandlingarna har varit dygnsvilan, den frågan läggs i en arbetsgrupp som ska vara klar med sitt arbete i höst. En annan arbetsgrupp ska titta på frågan om otrygga anställningar.

Fakta om avtalet

Avtalet berör cirka 3 000 anställda som omfattas av avtalet för trädgårdsanläggning med Gröna arbetsgivare. 

Några av de arbetsplatser som berördes av varslet är Peab Anläggning, Två Smålänningar AB, Svensk markservice i Svealand AB. En stor arbetsgivare, som inte berördes av varslet, är Green Landscaping AB.

Från 1 maj 2023 höjs lönerna med 4,1 procent. Från 1 maj 2024 med 3,3 procent. Första året höjs avtalets lägstalöner med mellan 1330 kronor och 1350 kronor. Andra avtalsåret finns också en låglönesatsning enligt märket. Avtalet har tarifflöner, alltså en tabell med löner i olika nivåer utifrån ålder, utbildning och erfarenhet. Även ersättningar för övertid och förskjuten arbetstid (ob) höjs.

Avtalet gäller från 1 maj 2023 till 30 april 2025.