Jag hade arbetstid enligt schemat mellan 7.00 och 16.00 men hux flux ändrade chefen mitt pass till 7.00–13.00. Jobbar på ett kommunalt äldreboende. Har de rätt att göra så?

/ Snart pensionär


SVAR: Enligt avtalet ska arbetstidsschemat finnas tillgängligt senast 14 dagar innan det börjar gälla. Dock finns det möjlighet för arbetsgivaren att ändra schemat med kortare varsel. Beroende på när ändringen sker finns det reglerat i avtalet
vilken ersättning som ska gälla. 

Ta kontakt med din sektion för att få vidare hjälp.