Har jag som är timavlönad rätt till sjuklön?

SVAR: Ja, arbetsgivaren kan betala sjuklön för de dagar som man skulle ha arbetat. Men det kräver att du börjat arbeta och är inbokad minst 14 kalenderdagar i följd. Tidigare bokningar/anställningar räknas om tiden mellan dem inte överstiger 14 kalenderdagar. 

Om arbetsgivaren inte betalar sjuklön kan Försäkringskassan betala sjukpenning.

Påverkas sjukpenningen av att jag är timavlönad?

SVAR: Ja, det kan vara så. Försäkringskassan beräknar SGI, sjukpenninggrundande inkomst utifrån att en person har en regelbunden inkomst från arbete som kan antas vara i sex månader. Om personen arbetar, men det inte finns tillräckliga uppgifter för att kunna göra ett antagande om vad den kommer att tjäna under de kommande sex månaderna, används i stället de inkomster som funnits under tidigare månader.

Ska jag anmäla mig på Arbetsförmedlingen?

SVAR: Ja, vill du skydda din SGI när du lämnar en tillsvidareanställning kan du anmäla dig som arbetslös på Arbetsförmedlingen. Detta är framför allt viktigt om du arbetar i mindre omfattning än tidigare.

Vid en långtidssjukskrivning är reglerna olika för den som är tillsvidareanställd och den som är timavlönad.

Kan jag få föräldrapenningen om jag är timavlönad?

SVAR: Ja, oavsett anställningsform så kan du få upp till hel föräldrapenning om du inte alls arbetar en dag. När man arbetar del av dag och vill ha föräldrapenning för resterande del så utgår beräkningen från normal arbetstid på arbetsplatsen utifrån kollektivavtalet.

Vilket belopp som betalas ut styrs av vilken SGI som du har.

Påverkas föräldralön och föräldralönetillägg?

SVAR: Ja, som timavlönad får du sannolikt inte detta av arbetsgivaren, skälet är att det ska finnas en anställning som du kan vara föräldraledig ifrån. Krav finns också på att du ska ha varit anställd ett visst antal dagar för att få detta.

Kan jag som timavlönad ta vab, vård av sjukt barn?

SVAR: Ja, du kan få vab för dagar som du skulle ha arbetat eller för dagar då du behövt tacka nej till erbjudet arbete på grund av att barnet är sjukt.

Kan jag som timavlönad få graviditetspenning?

SVAR: Ja, men det finns krav på att du behöver avstå arbete för den tid som du söker graviditetspenning hos Försäkringskassan.

Hur påverkas a-kassan av att jag är timavlönad?

SVAR: En person som har en tillsvidareanställning men säger upp sig för att gå in som timavlönad riskerar att bli avstängd från a-kassan i 45 ersättningsdagar. Detta gäller om det inte finns en giltig anledning.

Hälsoskäl kan vara en giltig anledning, men då krävs att du inte kan återgå vare sig till tidigare arbete eller till annat arbete hos arbetsgivaren. Skälen ska vara styrkta genom ett läkarintyg som utfärdats innan anställningen upphör.

Kan det vara så att jag inte får ersättning från a-kassan?

SVAR: Ja, det kan vara så att du inte alls har rätt till ersättning. I de fall en person sagt upp sig för att gå ner i tid hos samma arbetsgivare finns det domar som sagt att den enskilde över huvud taget inte har rätt till a-kassa. Detta eftersom personerna begränsat hur mycket de är beredda att arbeta. Om den enskilde däremot uppger att de är beredda att arbeta lika mycket som förut men inte vill arbeta utifrån ett specifikt schema som de ser som ofördelaktigt bör rätten till ersättning inte helt upphöra.

Har jag som timavlönad samma försäkringsskydd av kollektivavtalet som fast anställda?

SVAR: Nej, det är inte säkert. Skälet är att du som är timavlönad kan ha svårare att uppfylla villkoren eftersom de ofta bygger på att du ska ha arbetat en viss mängd under en viss tid för att omfattas. Detta gäller till exempel försäkringar vid arbetsskada (TFA), sjukdom (AGS), tjänstegruppliv (TGL) och omställning.

Påverkas min pension av att jag är timavlönad?

SVAR: Nej, det är den inkomst som du som har ligger till grund för din framtida pension.

Men kan det finnas undantag, till exempel för de som går/gått på ITP2 (förmånsbestämd pension). Det gäller till exempel de som omfattas av olika avtal med Vårdföretagarna. Från mars 2023 kommer dock de flesta ITP-avtal som Kommunal tecknat förändras till SAF-LO-avtal. Enklaste sättet att ta reda på om du har ITP 1 eller ITP 2 är att kontakta Collectum.

Källa: AFA Försäkring, Försäkringskassan, Kommunal, Kommunals A-kassa.

Timanställd, timavlönad eller timmis?

Timanställd är ingen anställningsform, mer rätt att säga är i stället att någon är timavlönad med visstidsanställning. Detta kan vara ett vikariat eller en särskild visstidsanställning, SÄV. Denna anställningsform infördes den 1 oktober 2022 då las, lagen om anställningsskydd ändrades och AVA, allmänvisstidsanställning, försvann.

Enligt vissa av Kommunals avtal kan man även ha timlön och vara tillsvidareanställd.