När ska jag få besked om när jag får semester?

SVAR: Semester ska meddelas av arbetsgivaren senast två månader innan ledigheten börjar. Men om det finns särskilda skäl kan arbetsgivaren lämna besked en månad före ledighetens början. Särskilda skäl kan handla om säkerheten på arbetsplatsen eller viktiga samhällsintressen.

Har jag rätt till semester på sommaren?

SVAR: Ja. Enligt lagen är det meningen att man ska få en ledighetsperiod på minst fyra veckor under juni–augusti. Men efter förhandlingar kan semestern i kommuner och regioner och kommunala bolag även läggas i maj och september. Semestern kan även flyttas till en annan del av året om särskilda skäl finns och det finns en lokal överenskommelse med facket. Detta gäller också anställda i Svenska kyrkan.

Får man ersättning om man måste ta semester i september?

SVAR: Ja. Anställda i kommuner och regioner och kom­munala bolag som tvingas ta sin semester före juni och ­efter augusti får ersättning. Det gäller också den som endast får 14 dagars semester under juni till augusti. Den ersät­tning som ges är två extra semester­dagar samt 5 000 kronor. En anställd som får 15–19 semesterdagar under juni–augusti får en extra semesterdag samt 3 000 kronor. Många arbetsgivare betalar andra ersättningar till dem som flyttar sin semester. För anställda i Svenska kyrkan gäller samma villkor när det gäller extra semesterdagar men ekonomisk ersättning utgår inte. 

Vad gäller om arbetsgivaren vill dra tillbaka beviljad semester?

SVAR: Det besked som arbetsgivaren gett om semester är bindande. Men arbets­givaren kan återkalla semester förutsatt att den undersökt alla andra sätt som bemanningen kan lösas på. Innan arbetsgivaren fattar beslut om att ändra beviljad huvudsemester (juni–augusti) ska förhandling genomföras enligt medbestämmande­lagen. Detta gäller anställda i kommuner, regioner och deras bolag.

Får man kompensation om semestern dras in?

SVAR: Om semestern återkallas eller avbryts ska arbetsgivaren stå för de merkostnader det kan innebära, det kan handla om hyran för en stuga som inte går att avboka.

(OBS! Detta gäller anställda i kommuner, regioner och kommunala ­bolag samt Svenska kyrkan.)

Får man extra semesterdagar om semestern avbryts?

SVAR: Ja, men bara om det gäller sommarsemestern och man är anställd i kommun, region eller ett kommunalt företag. Om man då tvingas gå in och jobba på sin sommarsemester (huvudsemestern) kompenseras man med en extra semesterdag för varje dag man arbetat, som mest kan man få fem extra dagar. Men överens­kommelse kan också träffas om annan kompensation. Anställda i Svenska kyrkan är om det finns synnerliga skäl skyldiga att avbryta sin semester. Den dagen det sker räknas inte som en semesterdag.

Källor: Kommunal, LO-TCO Rättsskydd och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR

Fotnot: Det är främst i kommuner, regioner och bolag som drivs av kommuner eller regioner samt Svenska kyrkan som det här är reglerat i avtal.