Det var riktigt illa på LSS-boendet där Klara Himmelmark arbetar. Hon är Kommunals skyddsombud på arbetsplatsen och gråtande kollegor ringde ofta. De ville inte gå till jobbet. 

– Arbetsgruppen höll på att gå sönder. Nu har det vänt och är bra stämning igen, säger hon.

Så hur gick det till?

Boendet hon arbetar på drivs av Främja, ett företag som har flera boenden och dagliga verksamheter inom LSS. En del av lösningen när närmsta chefen inte reagerade var att kontakta ledningen högre upp i organisationen.

– Jag larmade till en områdeschef och fick stöd att försöka göra något åt läget.

Lärde kollegerna om arbetsmiljö

Mer kunskap blev lösningen.

– Vi var tvungna att samarbeta. Jag tänkte att kollegorna behövde veta samma saker som jag lärt mig på skyddsombudskurser. 

Hon satte samman ett material med allt från när man ska göra en avvikelse till hur härskartekniker fungerar och hur det går att vända dem med hjälp av främjarteknik. En förutsättning var också att hon fick ta tid på veckomötet där verksamhet och insatser planerades. Under tre månader fick hon en timme varje vecka för att ventilera det som hände i personalen, peppa varandra och lära ut saker om arbetsmiljö. 

Vad gjorde att det vände?

– Enkla saker egentligen. Vi:et är härligare än jaget. Framför allt blev vi mer sammansvetsade och alla började arbeta med sitt eget sätt att vara för att få en mer positiv stämning.

Lättare när de var många

Det viktigaste verktyget var att lära sig hur det går att motverka härskartekniker med främjartekniker.

– Det kräver en jäkla massa mod att stå upp när någon blir behandlad dåligt, det blev lättare när vi var många. Vi hade inte kunnat komma någonstans om det bara hade varit en person som drev förändringen. 

Nu har Klara Himmelmark fått förtroendet att göra samma resa med personalen på fjorton LSS-boenden till och ordna skyddsombud där.

– Det är fantastiskt.


Härskartekniken Förlöjligande:

Främjartekniken Upphöjande:


Vad är främjarteknik?

Kort uttryckt motsatsen till härskarteknik. I stället för att ge näring till negativa tankar och härska genom att trycka ner eller förlöjliga stöttar ni varandra och är schysta. Här är exempel på fem härskar- och främjartekniker.

Osynliggörande/Synliggörande

Härskarteknik – osynliggörande: Du ignorerar andra, tar äran för någon annans idé, du glömmer andras namn, prasslar med papper när de pratar och lyssnar inte på dem.

Främjarteknik – synligggörande: Du visar att du lyssnar när någon pratar, ger cred till den som kommer med förslag, titta andra i ögonen.

Tips! Säg hej till alla på morgonen.

Förlöjligande/Respektera

Härskarteknikförlöjligande: Du skrattar åt andra och skämtar om dem inför andra, eller förminskar din kollega inför andra och säger saker som ”du som är så ung du kan väl inte veta det?!”

Främjarteknik – respektera: Stå upp för kolleger som blir illa behandlade, be någon som berättat något att utveckla eller berätta mer. Kritiserar du skilj på sak och person. Leder du möte ge alla samma tid att utveckla tankar.

Tips! Beröm när någon gör något bra eller kommer med en bra idé. 

Undanhålla information/framhålla information:

Härskarteknik – undanhålla information: Du ser till att en person inte får veta samma saker som alla andra, berättar inte för alla om viktiga förändringar eller skickar ut information väldigt sent.

Främjarteknik – framhålla information: Du är noga med att alla vet samma saker. Om information upprepade tillfällen kommer sent – kräv att beslut skjuts upp. 

Tips! Fråga öppet på möten om alla vet om viktiga saker – se till att det finns information för de som inte är med också. 

Dubbel bestraffning/hänsynstagande:

Härskarteknik – dubbel bestraffning: Jobbar du snabbt får du höra att du är slarvig, är du noga för du höra att du är för långsam, det tas inte hänsyn till vem du är och vilka förutsättningar du har.

Främjarteknik – hänsynstagande: Du tar hänsyn till att alla är olika, En kollega som är ensamstående förälder kan inte jobba över och måste vabba, en med adhd kanske inte kan vara koncentrerad länge.

Tips! Lita på att alla gör det bästa de kan även om de inte gör det på ditt sätt.

Skam och skuld/avlasta och bekräfta:

Härskarteknik – skam och skuld: Du får andra att känna skuld eller skam genom att använda flera av de andra teknikerna.

Främjarteknik – avlasta och bekräfta: Bekräfta dina kolleger, ge positiv feedback.

Tips! Lär dig säga nej när du har för mycket att göra och att ge kolleger hjälp när det är mycket för dem.

Arbetsmiljöenkät

Bra verktyg för att se vad som fungerar och vad ni behöver arbeta mer med. Bland annat Prevent (en arbetsmiljöorganisation som drivs av arbetstagarorganisationer och arbetsgivarorganisationer tillsammans) har en digitalenkät som ni kan göra gratis.https://www.prevent.se/utbildningar-produkter/webbverktyg/osa-enkaten-e2916784/