Det var under coronavåren 2020 som Stine Christophersen slog larm om hur coronavården sköttes på hennes arbetsplats. Nu i efterhand känner hon att det var vissa saker som hon kunde ha gjort annorlunda.

– Jag ångrar att jag inte vände mig till media snabbare – det var när jag gjorde det som saker ändrades, säger hon nu.

En annan sak som hon ångrar är att hon inte gjorde en lex Sarah-anmälning direkt.

– Där och då kändes det som att jag behövde rädda liv akut och att det hade varit en långsam väg, men det hade varit bra om allt fanns på papper.

Stine Christophersen står bredvid ett träd i en park i skymningen med ett eftertänksamt ansiktsuttryck.

”Känner mig inte som hjälte”

Porträtt

Hon var ändå noga med att se till att det fanns bevis på det hon påstod genom att spela in alla samtal hon hade med chefer om problemen som fanns.

– Jag använde inspelningsfunktionen på min mobil. Den hade ett plånboksskal så att jag kunde ha det stängt och lägga upp den på bordet framför mig.

Hon kände att många kolleger och anhöriga till boende stöttade henne, men tänker att hon kanske skulle tagit hjälp av facket tidigare.

– Det hade varit bra att ha dem med sig hela vägen.

Jessica Berlin, LO-TCO Rättsskydd.
Jessica Berlin, LO-TCO Rättsskydd.

I december 2021 började en förstärkt lag för att skydda visselblåsare att gälla. Jessica Berlin, förbundsjurist på LO-TCO Rättsskydd, säger att en av de stora förändringarna gäller arbetsgivare, både privata och offentliga, och att det kommer att göra det lättare att slå larm och ändå vara anonym.

Alla med mer än 50 anställda måste inrätta visselblåsarfunktioner. Lagen är tvingande och införs stegvis beroende på verksamhetens storlek. Arbetsgivare som inte inför rapporteringskanaler kan få vite.

Än så länge är antalet ärenden om visselblåsare få hos LO-TCO Rättsskydd.

– Det är inte vanligt, men ärendena kan komma att öka i takt med att fler vågar slå larm, säger Jessica Berlin som hjälpt KA att ta fram en lista med snabbfakta för visselblåsare.

Det här behöver du veta

 • Visselblåsare: En person som larmar om allvarliga problem på en arbetsplats som inte rättats till trots att ledningen vet om dem.
 • Visselblåsares skydd: Om arbetsgivare straffar en visselblåsare genom bland annat omplacering eller uppsägning kan de bli åtalade och få betala skadestånd.
 • Spela in samtal: Det är lagligt att samla bevis, den rättsprincipen är stark i Sverige. Däremot får du bara spela in ett samtal där du är med. 
 • Arbetsredskap: Arbetstelefon, arbetsmejlen eller arbetsdator ska du inte använda om du vill larma anonymt. Arbetsgivaren kan ha rätt att kontrollera dem.
 • Lex Sarah, lex Maria: Det är lagar som ger personer som arbetar inom vård och omsorg skyldighet att anmäla missförhållanden eller risk för det. Du anmäler inte själv, utan rapporterar till ledningen där du arbetar, är det allvarligt är de skyldiga att anmäla vidare till Inspektionen för vård och omsorg (Ivo).
 • Missförhållande: som ska rapporteras enlig lex Sarah och lex Maria kan vara utförda handlingar som innebär ett hot mot eller har gett konsekvenser för enskildas liv, säkerhet eller fysiska eller psykiska hälsa. Det gäller också om det blivit konsekvenser av att handlingar  som skulle utförts inte blivit gjorda.
 • Meddelarfrihet: Enligt Sveriges grundlag har du rätt att lämna uppgifter till en journalist om det inte   är sekretess på dem enligt lag.
 • Meddelarskydd: Om du lämnar känsliga uppgifter ska din identitet vara skyddad enligt lag – den du lämnat dem till får inte berätta vem du är. Det gäller offentliganställda men också privatanställda i offentligt finansierad vård, skola och omsorg.
 • Efterforskningsförbud: Det är olagligt för arbetsgivare och andra att ta reda på vem informationen kommer ifrån, de kan bli skadeståndsskyldiga om de gör det.
 • Lojalitetsplikt: I många anställningskontrakt finns en klausul om att du inte får göra något som skadar företaget som du arbetar på. Om du lämnar ut uppgifter som omfattas av meddelarskyddet är det starkare.
 • Stärkt visselblåsarskydd: Från och med den 17 december i år gäller en ny lag som ska skydda fler visselblåsare. Bland annat ställs större krav på att privata företag, offentlig verksamhet samt myndigheter som Ivo och Arbetsmiljöverket (AV) ska ha visselblåsartjänster som gör det möjligt att slå larm.

Källa: LO-TCO Rättsskydd, regeringen.se, Ivo