Ella och hennes kollegor smyger viskande i väg i korridoren, tysta som möss så att inte chefen hör. De pratar om stressen och pressen på arbetsplatsen. Kanske borde de prata med sin chef om det? 

Egentligen vet de att det är vad de borde, men ingen vågar för de anar att resultatet blir att det faller tillbaka på dem själva. Påpekandet kan resultera i ett sämre schema – eller ännu värre – en lägre del av årets lönepott trots tidigare fina vitsord.

Chefen tog det som kritik

Det hände två kollegor förra året. Alla vet det eftersom rykten sprids snabbt. De vågade påpeka att det inte går att trycka in ett till barn i barngruppen, och de vågade också påpeka att de fortfarande inte fått en vikarie för den tomma raden och att många mår psykiskt dåligt av den stress det skapar. De vågade framföra det uppenbara men chefen tog det som kritik. 

Ella och hennes kollegor vågar helt enkelt inte stå upp för vad de själva och arbetslaget tycker av rädsla för att själva drabbas. Arbetsgivarens härskarteknik tystar ett helt arbetslag. 

Vi vet att det finns lagar som förpliktigar oss att anmäla, men lagarna skyddar oss också när vi anmält. Ändå finns vi överallt, vi som blundar och väljer att inte se…

Vad är det värsta som kan hända om du anmäler en kollega, samordnare eller en brist på din arbetsplats? Det är dags att se oss själva i spegeln, att våga vara den som ställer sig upp och säger ifrån när arbetsgivaren inte tar sitt ansvar.

Arbetsgivaren är skyldig att agera

Vi vet att det finns lagar som förpliktigar oss att anmäla, men lagarna skyddar oss också när vi anmält. Ändå finns vi överallt, vi som blundar och väljer att inte se, vi som är rädda för repressalier, rädda att själva stå utanför.

En arbetsgivare har en skyldighet att åtgärda brister, utreda anmälningar och säkerställa sina anställdas arbetsmiljö. En arbetsgivare eller chef som inte gör det bryter mot lagen och kan bli åtalad enligt Arbetsmiljölagen.

Är vi tysta har vi gett upp

Om folk inte vågar säga ifrån blir det en lag som saknar betydelse. Om vi inte vågar anmäla en brist, om vi låter tystnadskulturen ta över, om vi låter okunnigheten hos både kollegor och arbetsgivare fortsätta härska har vi gett upp.

Vi måste gå samman i en gemensam aktion och utse år 2023 som året vi skapar mod till förändring genom att sprida kunskap om våra rättigheter och skyldigheter. 

Prata ihop er på jobbet

Gå samman med dina arbetskamrater, prata ihop er och ta varandra i hand och forma en stark kedja av stolta kommunalare. 

Tillsammans är vi många, tillsammans kan våra röster höras, tillsammans ska vi bli starka och våga säga ifrån. Tillsammans ska vi stå upp för våra gemensamma värderingar.