Fusk med tidsregistreringar, anhöriganställda, brott mot arbetstidslagen och personal som inte kan svenska. Det är några av anledningarna till att Nackas äldrenämnd i mars beslutade att säga upp avtalet med hemtjänstföretaget Efoel.

– Det är en sammantagen bedömning, de har omfattande brister. Men det allvarligaste var det fusk som vi kunnat verifiera, att de har loggat in hos kunder trots att det inte varit någon personal där och registrerat tid som inte har utförts, säger Ellinor Egefors Åkesson, chef för äldreenheten i Nacka kommun.

Fick tillstånd trots tidigare fusk

Redan 2021 skrev KA och Arbetet om Efoel. Trots att företrädarna för företaget några år tidigare drivit ett annat hemtjänstföretag som slängts ut för fusk ur Stockholms stad, fick Efoel tillstånd att bedriva hemtjänst av Inspektionen för vård och omsorg, Ivo.

Vi träffade också en före detta anställd på Efoel i Nacka som 2020 upptäckte att han fått för lite lön och fick sparken när han påtalade det. Han berättade också att det förekom fusk med tidsregistreringar. Företaget nekade till anklagelserna och kommunen hade när de hösten 2020 undersökt uppgifter om fusk inte hittat något.

Men efter att KA och Arbetet ställt frågor till Nacka kontrollerades företaget igen och kommunen hittade brister, dock inte så allvarliga att de då sade upp avtalet.

– Vi kunde inte hitta mer utifrån de verktyg vi hade då. I dag har vi förfinat och utvecklat vårt sätt att följa upp företagen. Vi gjorde så gott vi kunde då. Det är rätt så svårt att komma åt det här, säger Ellinor Egefors Åkesson.

Skor sig på personer i behov av vård

Hon berättar att Nacka har börjat samarbeta med andra kommuner, utbildat personalen och tillsatt en säkerhetsstrateg som jobbar just med att motverka välfärdsfusk.  

Vad tänker du om att det är flera år sedan som det kom fram uppgifter om fusk och att det troligen pågått fusk under den här tiden?

– Det är oerhört frustrerande, jag är oerhört upprörd över att det förekommer fusk på det här sättet och att man skor sig på personer som behöver vård och omsorg och hjälp. Jag önskar att vi hade haft vassare verktyg tidigare.

Kommer polisanmäla

Apropå att Ivo gett Efoel tillstånd trots företrädarnas fusk i tidigare bolag säger Ellinor Egefors Åkesson att det är viktigt att Ivo tar sitt ansvar för att komma åt hemtjänstfusk.

– Vi har märkt att Ivo har väldigt långa handläggningstider och vi har kontaktat dem i flera fall när vi misstänker fusk och det pgår utredningar. Det är väldigt viktigt med en nära samverkan för att vi ska kunna lyckas med det här. Jag hoppas att de ges möjligheter och resurser att kunna prioritera den här frågan.

Nacka kommer att polisanmäla Efoel.

Efoel har stämt kommunen eftersom de menar att uppsägningen är felaktig. I ett svar till kommunen menar de bland annat att personal passerat genom garaget när de besökt brukarna, vilket skulle förklara att kommunen inte sett någon komma och gå.

Anhöriganställningarna menar Efoel att de inte känt till men skriver att de numera frågar vid anställningsintervjuer om den som söker jobb är släkt med någon brukare.

Att de brutit mot arbetstidslagen förklarar företaget med att de under en period haft hög sjukfrånvaro vilket gjort att vissa jobbat för mycket. Den personal som inte kunnat tillräckligt bra svenska har sagts upp, enligt företaget.