Vi har uppgifter om medellöner för barnskötare i landets kommuner. Välj ”Barnskötare” i listan här nedanför för att visa statistiken. Siffrorna är uppdaterade februari 2024.

Så gjorde vi granskningen

Medellönerna gäller anställda i kommuner, regioner, räddningstjänst, två kommunala bolag samt ett region-kommunalt bolag. Medellönerna gäller alltså inte anställda hos privata arbetsgivare.

Uppgifterna gäller tillsvidareanställda, medellönen är räknad på heltid, utan rörliga tillägg den 31 oktober 2023. Yrkena är indelade efter det system som används för statistik, så kallade AID-etiketter, under dem kan likande yrkestitlar också räknas in.

Statistiken bygger på uppgifter som kommuner, regioner och räddningstjänst lämnat till Kommunalarbetaren.