Vi har uppgifter om medellöner för barnskötare i landets kommuner. Välj ”Barnskötare” i listan här nedanför för att visa statistiken. Siffrorna är uppdaterade februari 2024.

Lönerna för barnskötare och andra av Kommunals yrken är från 2023. Men är de senaste tillgängliga uppgifterna som är aktuella för 2024. 

Barnskötare och barnsköterskor har olika arbetsuppgifter

Barnskötare arbetar i förskolor, i listan finns också möjlighet att söka på ”barnsköterska” som arbetar på sjukhus och har regioner som arbetsgivare.

Från när gäller ny lön 2024?

Just nu pågår lönerevision i kommuner och regioner och många får besked om ny lön som gäller från 1 april 2024. Datumen för när nya lönen betalas ut kan variera. Då betalas löneökningen ut retroaktivt, alltså i efterhand.

Ingångslön eller lägstalön för barnskötare

För anställda i kommuner och regioner gäller:

Från 1 januari 2024:

Lägsta lönen är 21 570 kronor för den som fyllt 19 år. 

Lägsta lönen för den som har yrkesförberedande gymnasieutbildning är 23 850 kronor. 

Från 1 januari 2025:

Lägsta lönen är 22 500 kronor för den som fyllt 19 år. 

Lägsta lönen för den som har yrkesförberedande gymnasieutbildning är 24 950 kronor. 

Många kommuner har lokala lägstalöner.

För anställda i privata företag, idéburen verksamhet och Svenska kyrkan gäller andra avtal, lägstalöner och datum för när lönerna höjs.

Så gjorde vi granskningen

Medellönerna gäller anställda i kommuner, regioner, räddningstjänst, två kommunala bolag samt ett region-kommunalt bolag. Medellönerna gäller alltså inte anställda hos privata arbetsgivare.

Uppgifterna gäller tillsvidareanställda, medellönen är räknad på heltid, utan rörliga tillägg den 31 oktober 2023. Yrkena är indelade efter det system som används för statistik, så kallade AID-etiketter, under dem kan likande yrkestitlar också räknas in.

Statistiken bygger på uppgifter som kommuner, regioner och räddningstjänst lämnat till Kommunalarbetaren.