Vi har uppgifter om medellöner för boendestödjare i landets kommuner. Välj ”Boendestödjare” i listan här nedanför för att visa statistiken. Siffrorna är uppdaterade våren 2023.

Så gjorde vi granskningen

Medellönerna gäller anställda i kommuner, regioner, räddningstjänst, två kommunala bolag samt ett region-kommunalt bolag. Medellönerna gäller alltså inte anställda hos privata arbetsgivare.

Uppgifterna gäller tillsvidareanställda, medellönen är räknad på heltid, utan rörliga tillägg den 30 november 2022. 

Statistiken bygger på uppgifter som kommuner, regioner och räddningstjänst lämnat till Kommunalarbetaren.