Det har gått sex år sedan Klara Himmelmark för första gången klev in på LSS-boendet Heleneborgsgatan i Stockholm. Hon hade knappt arbetat som boendestödjare tidigare, men redan från början kändes det rätt. 2019 blev hon vald av kollegorna till skyddsombud och är stolt över det.

– Det är ett förtroende jag är så otroligt glad över.

En kort tid efter att hon valdes fick de en ny chef på boendet och en tung tid började. Ledningen fungerande inte och många mådde dåligt. 

– Arbetsgruppen höll på att gå sönder. Kolleger ringde och grät och var förtvivlade. 

Boendet drivs av Främja, ett ganska stort företag som har flera boenden och dagliga verksamheter inom LSS. En del av lösningen var att kontakta ledningen högre upp i organisationen.

– Jag var orolig för gruppen och larmade till en områdeschef. Jag fick stöd att försöka göra något åt läget.

Träffades varje onsdag

Klara Himmelmark satsade på en oväntad lösning; hon lät kollegorna gå på kurs. 

– Vi var tvungna att samarbeta för att ändra läget. Så jag tänkte att alla som jobbar här behövde veta samma saker som jag lärt mig om arbetsmiljö och vilka redskap vi hade. 

Hon satte samman ett material med sådant som hon själv lärt sig på kurser hon gått som skyddsombud. Allt från när man ska göra en avvikelse till hur härskartekniker fungerar och hur det går att vända dem. Varje onsdag träffades personalen i tre timmar för att prata om läget i personalgruppen och planera insatser för de boende.

– Nu fick jag ta en timme på våra veckomöten för att prata arbetsmiljö. Vi började med att göra en arbetsmiljöenkät om hur vi mådde. Alla siffror låg i botten, men det gjorde att vi visste vad vi hade att jobba med.

Klara Himmelmark, skyddsombud.

Framför allt blev vi mer sammansvetsade och att alla arbetar med sitt sätt att vara för att få en mer positiv stämning. Vi:et är härligare än jaget.

Klara Himmelmark, skyddsombud

Kurstimmarna blev ett forum för att få ny kunskap, ventilera vad som hände och för att peppa varandra. 

– Vi jobbade från 9 september till 9 december. Sedan gjorde vi en ny enkät igen och den var betydligt bättre.

Skyddsombud

Hur många skyddsombud finns det?

Drygt 50 000 personer är valda till skyddsombud över hela landet.

Kan skyddsombud påverka arbetet?

Ja, absolut. Ett skyddsombud har exempelvis möjlighet att stoppa arbetet på en arbetsplats om arbetsmiljön inte är tillräckligt bra och om det exempelvis ska göras en omorganisation måste skyddsombudet vara med i arbetet. Det finns flera lagar att stödja arbetsmiljöarbetet på. 

Vad får skyddsombudet för stöd?

Det finns finns flera olika kurser att gå, inom Kommunal finns möjlighet att få en mentor och dessutom träffar med andra skyddsombud.

Hur väljs ett skyddsombud?

  1. Du och dina kollegor föreslår tillsammans vem ni vill ska vara skyddsombud (det är bra om personen är tillfrågad och vill). Det ska ske på ett möte för alla anställda.
  2. En särskild blankett som finns på sektionen ska fyllas i och undertecknas av de som föreslår skyddsombudet. 
  3. Kommunals sektion väljer skyddsombudet på ett styrelsemöte och meddelar arbetsgivaren vem som valts.
  4. Det vanliga är att ett skyddsombud väljs för tre år.

Skyddsombudens dag

Infaller varje år under onsdagen i EUs arbetsmiljövecka som är vecka 43.

Arbetsmiljöstipendium 

Prevent (en arbetsmiljöorganisation som drivs av fackförbund och arbetsgivare tillsammans) delar varje år ut två stipendier om 15 000 kronor vardera till en chef och ett skyddsombud i landet som gjort ett extra bra arbete. I år är Klara Himmelmark skyddsombudet som tilldelats stipendiet och Jens Möllberg på Hitachi i Ludvika är chefen.

Källa: Kommunal, Prevent och Arbetet

Vad var det som gjorde att det blev skillnad?

– Enkla saker egentligen. Framför allt blev vi mer sammansvetsade och att alla arbetar med sitt sätt att vara för att få en mer positiv stämning. Vi:et är härligare än jaget, säger Klara Himmelmark.

De har också börjat arbete med att göra avvikelser redan innan en olycka hänt för att hindra att någon skadas.

– Här gör vi Aj-avvikelser om det blivit en skada och Oj-avvikelser för sådant som skulle kunnat bli en skada. Och både för personal och huvudpersonerna, som vi kallar de som bor här.

Rustade för att få ny chef

I dag är stämningen en helt annan på Heleneborgsgatan, personalomsättningen har minskat och stämningen är mycket bättre. Den gamla chefen har slutat och en ny har precis börjat. Den här gången är arbetsgruppen rustad med ett bra arbetsmaterial för att få till ett bra samarbete från början.

– Det kommer att bli lite som att börja om. Vi blir ju en ny grupp, men alla är positiva.

Arbetsmiljöarbetet har gjort att Klara fick ett arbetsmiljöstipendium från Prevent, den gemensamma arbetsmiljöorganisationen för svenska arbetsgivarorganisationer och fackförbund.

– Det är väldigt roligt. Alla människor borde få ett pris. Det är viktigt att bli uppskattad.