Vi har uppgifter om medellöner för anläggningsarbetare i landets kommuner. Välj ”Anläggningsarbetare” i listan här nedanför för att visa statistiken. Siffrorna är uppdaterade våren 2024.

Lönerna för anläggningsarbetare och andra av Kommunals yrken är de senast tillgängliga uppgifterna för 2024. Detta är den senaste aktuella lönestatistiken och gäller från den 31 oktober 2023.

Från när gäller ny lön 2024?

Just nu pågår lönerevision i kommuner och regioner och många får besked om ny lön som gäller från 1 april 2024. Datumen för när nya lönen betalas ut kan variera. Då betalas löneökningen ut retroaktivt, alltså i efterhand.

Så gjorde vi granskningen

Medellönerna gäller anställda i kommuner, regioner, räddningstjänst, två kommunala bolag samt ett region-kommunalt bolag. Medellönerna gäller alltså inte anställda hos privata arbetsgivare.

Uppgifterna gäller tillsvidareanställda, medellönen är räknad på heltid, utan rörliga tillägg den 31 oktober 2023. 

Statistiken bygger på uppgifter som kommuner, regioner och räddningstjänst lämnat till Kommunalarbetaren.