Det gäller ambulanssjukvårdare och fotvårdsspecialister i regionerna och kommunernas anläggningsarbetare.

Medellöner rör sig generellt ganska långsamt och det har alltså dröjt ända till nu innan några av Kommunals yrkesgrupper nått över 30 000 kronor i medellön.

Anläggningsarbetaren Thomas Revenvall i Göteborg, har en lön på 30 500 kronor. Det är ändå en bit under snittet för anläggningsarbetare i Göteborg som är nästan 34 000 kronor.

– Det är fortfarande en bit ifrån den privata sektorn, där de ligger runt 37 000, säger Thomas Revenvall.

Thomas Revenvall, anläggningsarbetare.

De senaste årens lönejusteringar har också lett till sänkt reallön, påpekar han.

Anläggningsarbetare har alltid varit ett av de mer välavlönade yrkena på Kommunals område. Helt rimligt, tycker Thomas Revenvall.

– Vi är utomhus dygnet runt. Vi har snöjouren, det får vi i och för sig ersättning för. Det är en tuff arbetsmiljö, rent fysiskt är det mycket tuffare än många andra yrken.

Ambulanssjukvårdare högst

Även om några av kommunalarnas medellöner nu passerar 30 000 kronor är detta inte särskilt höga löner om man jämfört med arbetsmarknaden i stort. Enligt den senaste siffran (2021) från Statistiska Centralbyrån, SCB är medellönen på hela arbetsmarknaden 37 100 kronor (inklusive vissa rörliga tillägg, som till exempel OB).

Den högsta medellönen i Kommunals yrkesgrupper 2022, fanns bland ambulanssjukvårdare i regionerna, 30 811 kronor. Stödpedagoger ligger högre men där är det osäkert hur många av dem som tillhör Kommunal.

Lägst medellön hade vårdbiträden inom äldreomsorgen, 24 297 kronor. I de siffrorna ingår inte tillägg som OB.

Löner i olika yrken

  • Medellön för anläggningsarbetare i Göteborg 2022 låg på 33 763 kronor. I hela landet var medellön 30 656 kronor.
  • Den högsta medellönen, enligt KA:s lönestatistik, har ambulanssjukvårdare i regionerna, 30 811 kronor. Den lägsta medellönen har vårdbiträden i kommunerna, 24 297 kronor.
  • Fotvårdsspecialister hade förra året 30 406 kronor i medellön.