Kan arbetsgivaren, en kommun, be mig att bryta min semester för en förflyttningsutbildning? De skrev att den var obligatorisk. Jag har jobbat hela sommaren och hade senare semester. Jag förstår att om det är väldigt akut och man inte får tag i vikarier så kan man bli beordrad att bryta sin semester för att arbeta. Men gäller det en förflyttningsutbildning? Vad säger semesterlagen?

/Undrande 


SVAR: När det gäller semesterlagen så reglerar den huvudsemestern, alltså semestern under juni – augusti. Vid annan förläggning av semestern är det antingen en enskild överenskommelse med arbetsgivaren eller kollektivavtalets regler om semester som gäller.

Enligt kollektivavtalet är arbetstagaren skyldig att, om synnerliga skäl finns, avbryta sin semester och återgå i arbete. Om arbetsgivaren bryter din semester för en utbildning som den bör ha känt till sedan lång tid tillbaka, är det inget som plötsligt uppstod. Vilket skulle innebära att det inte kan anses vara synnerliga skäl på det sättet som krävs enligt kollektivavtalet.