– Va?! Vad saknar jag? Det kändes väldigt märkligt och faktiskt chockerande att höra att jag inte hade den formella kompetensen, säger Malin Wallin.

Nu är det klart vad som krävs för att få den skyddade titeln undersköterska (genrebild).

Skyddad yrkestitel

Här är kraven för att få skyddad yrkestitel

KA reder ut

Hon har arbetat som undersköterska inom akut- och intensivvården på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge i nästan tjugo år. De senaste nio på neonatal intensiven, där hon arbetar med svårt sjuka nyfödda eller för tidigt födda barn, och deras föräldrar. Hon har många olika ansvarsområden och är bland annat handledare för studenter som praktiserar inför att bli sjuksköterskor och barnmorskor.

12-15 procent saknar kompetensen

Inför att undersköterska blir skyddad yrkestitel 1 juli har Region Stockholm redan påbörjat sin prövning. Hittills har runt 12-15 procent av de tillsvidareanställda undersköterskor som prövats inom Karolinska och Stockholms läns sjukvårdsområde saknat full formell kompetens. Orsakerna handlar om att de inte har tillräckligt många poäng, inte har fullgoda betyg, att den utbildning de gått inte innehållit alla kurser eller att de inte fullföljt hela utbildningen. 

– Våra krav verkar stämma väldigt bra med vad Socialstyrelsen kommer fram till ska gälla för att få skyddad yrkestitel. Vi har följt deras remissförfarande nära och har till exempel satt samma lägstapoäng, säger Ann Strandqvist, som leder projektet Validering av undersköterskans formella kompetens inom Region Stockholm.  

Vi har ett så viktigt arbete att det är grundläggande att man är ordentligt utbildad. Jag hoppas och tror att den skyddade yrkestiteln kommer att leda till en bättre vård.

Malin Wallin, undersköterska

Malin Wallin gick ut gymnasiets treåriga vård- och omsorgsprogram 1998 och hade inte underkänt i något ämne. Trots det visade arbetsgivarens genomgång av hennes utbildning att hon saknade fyra kurser på 100 poäng vardera, psykiatri 1 och 2 samt funktionshinder och nedsättning 1 och 2 (vilket motsvarar ungefär en termins gymnasiestudier).

– Psykiatrin läste vi men ämnet låg nog inbakat i ett annat vilket gjorde att vi inte fick betyg i det som enskild kurs. Funktionshinder och nedsättning läste vi däremot inte. 

Malin validerade kunskaperna

Malin fick välja om hon ville läsa kurserna eller validera och valde att validera dem eftersom hon tyckte att hon hade de kunskaper som krävdes.

– Nu är jag glad att jag har betat av det. Vi har ett så viktigt arbete att det är grundläggande att man är ordentligt utbildad. Jag hoppas och tror att den skyddade yrkestiteln kommer att leda till en bättre vård.

Skyddad yrkestitel för undersköterskor börjar gälla 1 juli. Det är Socialstyrelsen som bestämmer vilka krav som ska krävas för att få beviset, de har ännu inte presenterat de slutgiltiga kraven och säger till Kommunalarbetaren att det sannolikt sker under den senare delen av april månad.