Jag jobbar som undersköterska på ett privat boende och har en del frånvaro. Får migrän ett par gånger i månaden och jag åker på nästan alla smittor mitt barn drar hem från förskolan. Nu har jag blivit kallad på ett rehab-möte. Jag undrar vad som tas upp på ett sådant möte? Vad kan arbetsgivaren ställa för frågor? Och hur förbereder jag mig på bästa sätt? 

/ Undersköterskan


SVAR: Syftet med ett rehabmöte är att söka anpassningar och stöd så att den anställda kan minska andelen frånvaro men också att före­bygga ohälsa och långtidssjukskrivning.

Sådant som chefen kan tänkas ta upp är om det kan finnas samband mellan arbetet och frånvaron, om arbetet kan anpassas eller omorganiseras på något sätt för att möjliggöra för dig som anställd att vara på arbetet och om du över lag har några funderingar om hur och vad arbetsgivaren kan göra för att underlätta för dig som anställd. 

Ert samtal ska sedan dokumenteras i en rehabiliteringsplan som ska följas upp och utvärderas. 

Du kan förbereda dig genom att fundera över vad du skulle behöva ha för hjälp och stöd från din arbetsgivare.

Som medlem i Kommunal har du även möjlighet att ha med dig en facklig företrädare vid mötet om du så önskar.