I Tidöavtalet (de borgerliga partiernas och SD:s gemensamma program) står det att språkkrav ska utredas för anställda inom äldreomsorgen. Detta ska nu utredas inom socialdepartementet och i förra veckan konkretiserade Sverigedemokraternas socialpolitiska talesperson Linda Lindberg planerna i en TT-intervju. Där sade hon bland annat:

– Inspelen är först och främst att språkkraven ska ställas på nyanställd personal. Klarar man inte av det då är man helt enkelt inte anställningsbar. Personal som redan är anställd, där tänker vi att där bör man också få lov att göra ett språktest.

”Svårt att tillämpa”

Hon sade att redan anställda ska ha ett år på sig att klara kravet, därefter ska ett misslyckat test vara skäl för uppsägning.

Det här är något som LO-TCO Rättsskydd, fackets juristbyrå, ser problem med.

– Det borde bli en del svårigheter att tillämpa i praktiken. Vem ska göra den bedömningen? Jag tror inte riktigt att det är förenligt med arbetsrätten, säger förbundsjurist Henric Ask.

Han pekar framför allt på svårigheten att göra bedömningen om man klarar språkkravet eller inte.

– Ska man kunna göra sig förstådd? Ska man kunna skriva akademisk svenska? Ibland förstår man faktiskt inte en annan på grund av svår dialekt.

Kan hamna i domstol

Henric Ask tror att frågan till slut kan hamna i Arbetsdomstolen.

– Ja, för det är inte parterna som förfogar över frågan om det är sakliga skäl. Det är domstolen.

När SD gjorde sitt utspel reagerade Kommunal kraftigt. 

– Det är ett orimligt utspel de gör. Det måste ju vara arbetsgivarens ansvar att de som man anställer har rätt kompetens och rätt förutsättningar för att kunna utföra jobbet. Det har vi tyckt och sagt länge, sade Kommunals förbundsordförande Malin Ragnegård till Arbetet.

Utredningsdirektiven är inte klara än, och sedan ska själva utredningen göras. Så ett konkret språkkrav ligger sannolikt år fram i tiden.