Om min kommun har infört språktester – måste jag göra testet?

SVAR: Ja, om det är ett krav för att få anställning.

Kan jag vägra?

SVAR: Om arbetsgivaren vill språktesta mig för att det är ett krav för anställningen att jag ska ha en viss nivå på mina kunskaper och jag vägrar så blir det följdriktigt så att arbetsgivaren inte får kännedom om mina kunskaper. Det riskerar göra att jag inte får en anställning. Du är i en problematisk ställning som arbetssökande, går du inte med på testet så får du inte jobbet. 

Vad händer om jag misslyckas med språktestet?

SVAR: Om jag sätter mig och gör testet och inte klarar av det har jag inte uppnått arbetsgivarens ”önskelista” på de här kraven. Arbetsgivaren har satt upp ett kunskapskrav och det når inte jag upp till. Då får jag inte jobbet. Men är det för högt ställda krav går det att angripa med diskrimineringslagen.

Om en person upplever att hen blivit utsatt för någon form av diskriminering, i det här fallet indirekt diskriminering, tycker jag att hen ska vända sig till sin fackliga organisation. Ett alternativ är att vända sig till Diskrimineringsombudsmannen, men DO måste, om personen är medlem, fråga den fackliga organisationen om den vill driva ärendet. Organisationen har första tjing.

Har arbetsgivaren rätt att neka mig anställning om jag inte klarar det?

SVAR: Ja, det är fritt fram för arbetsgivaren att anställa vem han vill, men med en begränsning för bland annat diskrimineringslagen.

Jag är för språktester, men det är inte infört i min kommun. Kan jag göra något för att det ska införas?

SVAR: Man kan vända sig till sin fackliga organisation eller gå själv till arbetsgivaren och föra en sådan dialog. Det är inget som hindrar det. Men i slutändan är det arbetsgivaren som leder och fördelar arbetet och bestämmer över sin verksamhet.

Källa: LO-TCO Rättsskydds förbundsjurist Henric Ask.