Draglakan: Ett litet lakan som bäddas mitt i sängen för att underlätta förflyttningar. 

Glidlakan: Ett lakan med ett speciellt tyg som gör vändningar av en person i sängen lättare. 

Habilitering: Är insatser (hjälp) till en person med medfödda eller som tidigt i livet fått funktionsnedsättningar, att kunna ha kvar eller förbättra sina förmågor. 

Kontaminerat: Smutsigt av smitta.

Nedre toalett: Hjälp med att tvätta kön och rumpa. 

Ordinärt boende: Egna hemmet (inte särskilt boende). 

Sondmata: Tunn slang som går ner i magen, man matas via denna. 

Tossor: Plastskydd som man sätter över skorna för att ej ta in smuts inomhus. 

Uri bag: Urinpåse. 

Vilande i tes: Personen är inte hemma eller inlagd på sjukhus. 

Källa: ”Lilla Ordboken”, skriven av Skurups kommuns språkombud, undersköterskorna Elna Borg , Bridget Cumba, Mirjam Espenkrona, Kristina Persson, Jette Reschke och Tali Strandberg.